Pdf
Înapoi la conținut

Informația a fost actualizată în: 16/09/2019

Reguli privind furnizarea serviciilor de inițiere a plăților și furnizarea de informații asupra contului

Interfața de conectare deschisă – interfață tehnică publică pentru întreținerea conexiunii între furnizorii de servicii de plată, furnizorii de servicii de inițiere a plăților, furnizorii de servicii de informații asupra contului și alți furnizori de servicii de plată care gestionează conturile, plătitorii și beneficiarii.

Furnizor de servicii de inițiere a plăților, Furnizor de servicii de informare a contului – Paysera LT, UAB, codul entității juridice: 300060819, adresa oficială: Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352, e-mail : info@paysera.lt, telefon: +370 52071558. având Licența nr. 1 de Emitere de Monedă Electronică, emisă la data de 27 septembrie 2012. Instituția care a eliberat licența și care efectuează activități de monitorizare este Banca Centrala a Lituaniei; cod identificare: 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, Vilnius, e-mail: pt@lb.lt, telefon (8 5) 268 050; datele despre Paysera LT, UAB sunt colectate și stocate în Registrul entităților juridice din Republica Lituania (denumita în continuare Paysera)

Plătitor– o persoană fizică sau juridică care are un cont (conturi) de plăți în altă instituție (instituții) de prestări de servicii de plată și permite efectuarea sau transmiterea de ordine de plată din respectivul cont de plată (conturi) utilizând serviciile furnizate de Paysera descrise în prezentelor Reguli

Serviciul de inițiere a plăților, PIS – un serviciu de plată, atunci când se inițiază un ordin de plată, la cererea Plătitorului, din contul de plăți deschis în altă instituție a prestatorului de servicii de plată prin intermediul furnizorului de servicii de inițiere a plății.

Furnizor de servicii de plată, PSP – în conformitate cu prezentele Reguli se înțelege un furnizor de servicii de plată, în instituția căruia Plătitorul are un cont de plăți de unde intenționează să efectueze un transfer (de exemplu, bănci, alte instituții de credit etc.)

Serviciul de informare cont, AIS – un serviciu de plată, când informațiile consolidate despre unul sau mai multe conturi de plată ale Plătitorului din instituția unui alt furnizor de servicii de plată sunt furnizate prin intermediul internetului.

Reguli – prezentele reguli privind furnizarea serviciilor de inițiere a plăților și furnizarea de informații asupra contului.

Caracteristicile generale ale PIS si AIS

1. Aceste reguli determină funcționarea PIS și AIS în sistemul Paysera, furnizează principalele caracteristici ale PIS și AIS, reglementează transmiterea datelor Plătitorului în scopul furnizării PIS și AIS și a securității și confidențialității acestor date. Sub acordul Plătitorului, Paysera furnizează împreună atât PIS-ul cât și AIS-ul.

2. AIS furnizat de Paysera permite Plătitorului, care intenționează să utilizeze PIS, să se conecteze la sistemul bancar electronic personal prin interfața de conexiune deschisă susținută de Paysera și să primească informații despre conturile lui la un anumit PSP, soldul conturilor, și selectarea contului din care Plătitorul intenționează să inițieze un Ordin de plată.

3. Folosind PIS-ul oferit de Paysera, Plătitorul are posibilitatea de a se conecta la un sistem bancar electronic personal prin interfața de conexiune deschisă susținută de Paysera și de a confirma (autoriza) un ordin de plată generat automat către instituția PSP a Plătitorului, adică Plătitorul inițiază și confirmă un Ordin de plată prin conectarea la serviciile bancare electronice nu direct, ci prin intermediul sistemului Paysera și a interfeței de conexiune deschisă acceptată.

4. Atât AIS, cât și PIS în sistemul Paysera nu costă suplimentar pe Plătitor, deși Plătitorul, în conformitate cu prezentele Reguli, este informat că Plătitorului ii vor fi aplicate comisioanele standard pentru instituția PSP pentru transferurile de plată de un tip relevant percepute de PSP-ul Plătitorului. Dacă PSP-ul Plătitorului informează despre prețul unui astfel de transfer de plată, Paysera va informa, de asemenea, Plătitorul înainte de a autoriza Ordinul de plată.

Descrierea detaliată a funcționării PIS si AIS

5. Atunci când trimite o cerere de inițiere a unui ordin de plată din contul lui de plată și / sau depune o solicitare de furnizare de informații despre cont, Plătitorul își exprimă în mod electronic acordul către Paysera pentru utilizarea acestor servicii și este redirecționat prin interfața de conexiune deschisă susținută de Paysera către site-ul lui PSP, unde va introduce datele de conectare la serviciile bancare electronice. După ce Plătitorul se conectează la serviciile bancare electronice, Paysera generează și inițiază automat o comandă de plată în numele Plătitorului. La executarea acestei funcții, Paysera nu colectează, nu acumulează și nu stochează date bancare electronice (date de securitate personalizate) furnizate de Plătitor, iar destinatarul final al datelor este beneficiarul de plată furnizat de Plătitor în comanda de plată. Informațiile pe care Plătitorul le folosește pentru a se conecta la serviciile bancare electronice (ID-ul clientului, parola, codurile generate, codurile cu carduri de parolă sau orice alt tip) sunt criptate și utilizate doar o singură dată pentru inițierea comenzii de plată, informații despre cont și în timpul unei singure sesiuni care este acceptat numai până la primirea confirmării ordinului de plată de la PSP, dar nu mai mult de 10 (zece) minute.

6. În fiecare situație separată de furnizare a serviciului, Plătitorul își dă consimțământul pentru inițierea PIS și primirea informațiilor despre cont în format electronic, făcând click pe butonul de consimțământ din fereastra de informații furnizate, și ulterior atunci când efectuează unele acțiuni, adică introducerea datelor de conectare la serviciile electronice bancare și confirmarea Ordinului de plată generat de Paysera. Folosind AIS Paysera, Plătitorul personal, în numele său, își inițiază în mod unilateral transmiterea ordinului de plată către PSP-ul selectat. Ordinul de plată poate fi anulat până în momentul în care acordul de inițiere a PIS este dat de Plătitor. Dorința de a anula o comandă de plată este exprimată de către Plătitor electronic prin încheierea sesiunii.

7.Cu ajutorul AIS furnizat de Paysera în timpul inițierii plății, Plătitorului îi este afișat contul (conturile) de plată la o instituție PSP specifică și soldul acestora. Dacă Plătitorul are mai multe conturi de plată într-o instituție specifică PSP, Plătitorul selectează contul din care intenționează să execute ordinul de plată.

8. După ce Plătitorul se conectează la serviciile sale bancare electronice, Paysera generează automat un Ordin de plată în funcție de datele Plătitorului furnizate către Paysera, indicând și:

8.1. dacă beneficiarul fondurilor este un client al Paysera, de la care Plătitorul intenționează să cumpere bunuri sau servicii - scopul plății este indicat automat în conformitate cu datele beneficiarului fondurilor din sistem, ceea ce va ajuta mai târziu destinatarul fondurilor să recunoască ordinul de plată, bunurile sau serviciile achiziționate și scopul plății;

8.2. suma de plată confirmată de către Plătitor în timpul inițierii ordinului de plată;

8.3. după ce se generează un ordin de plată, suma, beneficiarul fondurilor sau alte date aferente tranzacției, nu pot fi modificate.

9. Plătitorul va confirma (autoriza) un ordin de plată creat automat de Paysera.

10. După furnizarea cu succes a serviciului de inițiere a ordinelor de plată, prin intermediul unui suport durabil, Paysera transmite o confirmare Plătitorului și destinatarului fondurilor despre inițierea corectă a ordinului de plată și finalizarea cu succes a acestuia, care este, de asemenea, o confirmare a faptului că Ordinului de plată a fost inițiată în mod corespunzător la instituția PSP care administrează contul plătitorului. Alături de aceste informații, Paysera transmite datele care permit Plătitorului și destinatarului de fonduri să recunoască tranzacția de plată, valoarea tranzacției de plată și, în anumite cazuri (de exemplu, prin utilizarea serviciului de furnizare a transferului numărul personal de identitate), pentru ca destinatarul să recunoască Plătitorul, împreună cu datele trimise cu tranzacția de plată.

11. Paysera va informa beneficiarul fondurilor cu privire la executarea cu succes a ordinului de plată.

12. Atunci când furnizează PIS, Paysera furnizează Plătitorului și destinatarului date care permit identificarea operațiunii de plată și a Plătitorului.

13. Atunci când furnizează PIS si/sau AIS, Paysera nu păstrează fondurile Plătitorului în orice moment.

Responsabilitate

14. Paysera își asumă întreaga responsabilitate pentru depunerea corectă a ordinului de plată al Plătitorului către PSP selectat de către Plătitor, precum și pentru securitatea și confidențialitatea datelor de conectare in Internet Bankingul Plătitorului

15. În cazul în care Paysera furnizează PIS în conformitate cu ordinul de plată inițiat de către Plătitor și în conformitate cu aceste informații, fondurile indicate de Plătitor au fost creditate beneficiarulului fondurilor, dar din anumite motive fondurile nu au fost deduse și transferate sau a fost returnate Plătitorului, Paysera va considera aceste fonduri drept datorie a Plătitorului pentru destinatarului fondurilor

16. În cazul în care Plătitorul constată o tranzacție neautorizată sau executată necorespunzător prin intermediul serviciilor Paysera, Plătitorul trebuie să contacteze operatorul contului său de plată în conformitate cu procedura indicată de Acordul cu operatorul său de cont.

Protejarea datelor

17. Asigurând securitatea transferurilor de plată și confidențialitatea datelor Plătitorilor, Paysera nu stochează nicio informație a Plătitorului în legătură cu datele personalizate de securitate (de exemplu, identificatori unici, parole sau coduri de confirmare a comenzii de plată (autorizare)) în tehnologia informației sisteme și servere utilizate. Toate datele primite sunt transmise de către persoana respectivă.

18. Toate datele de conectare personalizate (date de securitate personalizate) pentru serviciile bancare electronice ale Plătitorului sunt utilizate doar în timpul sesiunilor unice, în timpul cărora sunt criptate și nu pot fi văzute, recuperate sau utilizate în sistemul Paysera. De fiecare dată când Plătitorul depune o cerere de inițiere a unei comenzi de plată și / sau a unei solicitări de informații despre cont, trebuie să confirme din nou identitatea cu PSP care își operează contul.

19. Toate datele furnizate de Plătitor în sistemul Paysera în timpul executării plății sunt transmise unei instituții PSP printr-un canal sigur securizat prin certificat SSL. Prin urmare, datele de conectare la serviciile bancare electronice ale plătitorului și codurile de confirmare a autorizației de plată (autorizare) rămân în siguranță și nu pot fi preluate de terțe persoane.

20. În scopul furnizării PIS și AIS, sunt colectate și stocate următoarele date despre transferul de plată: nume complet, cod personal (număr de identificare național, dacă este transferat împreună cu ordinul de plată), data plății, suma de plată, scopul plății , adresa de e-mail și numărul contului Plătitorului

21. Paysera informează Plătitorul că datele lor personale vor fi prelucrate de Paysera, iar Plătitorul, prin inițierea unei comenzi de plată și prin transmiterea unei solicitări de informații despre cont în sistemul Paysera, își exprimă acordul pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și stocate de Paysera. Dacă Plătitorul nu este de acord cu privire la prelucrarea datelor sale personale de către Paysera, serviciul nu va fi furnizat Plătitorului.

22. Paysera asigură securitatea datelor personale în următoarele moduri:

22.1. nu solicită să prezinte alte date decât cele necesare pentru furnizarea PIS și AIS;

22.2. se asigură că informațiile despre Plătitorul primit în timpul furnizării AIS vor fi furnizate numai Plătitorului și numai după ce a primit un acord clar din partea Plătitorului;

22.3. se asigură că informațiile despre Plătitor primite în timpul furnizării PIS vor fi furnizate numai destinatarului fondurilor și numai după primirea unui consimțământ clar din partea Plătitorului;

22.4. nu stochează date de plată sensibile ale Plătitorului, și anume date care pot fi utilizate pentru a comite fraude și care includ date de securitate personalizate;

22.5. se asigură că datele personale de securitate nu vor fi disponibile altor părți, cu excepția Plătitorului și a emitentului datelor de securitate personalizate (PSP relevante)

22,6. nu utilizează datele în alte scopuri decât furnizarea PIS și / sau AIS, nu are acces la sau stochează datele pentru altceva decât în scopurile menționate;

22.7. are acces numai la conturile de plată indicate și la informațiile referitoare la tranzacțiile de plată aferente și nu primește decât datele personale legate de conturile de plată și de tranzacțiile de plată aferente, după cum este necesar pentru furnizarea PIS și / sau AIS;

22.8. nu modifică suma, beneficiarul și alte caracteristici ale tranzacției de plată;

22.9. pune în aplicare măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii și oricărei alte manipulări ilegale accidentale sau ilegale, în conformitate cu legislația care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal;

22.10. implementează măsuri pentru a preveni utilizarea PIS sau AIS de către persoanele care încearcă să obțină sau să preia controlul asupra fondurilor prin înșelăciune.

23. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a cere să fie familiarizat cu datele personale stocate de Paysera, să învețe modul în care sunt procesate, și să solicite transmiterea acestor date catre el/ea. Datele pot fi furnizate gratuit o dată pe an calendaristic, însă în alte cazuri, furnizarea de date poate fi comisionată cu o sumă care nu depășesca costul furnizării datelor.

24. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita Paysera să corecteze inadvertențele în datele sale personale gratuit sau să le ștergă, să le limiteze sau să le transfere. Subiectul datelor cu caracter personal este, de asemenea, îndreptățit să nu fie de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal și cu divulgarea acestora către terți, cu excepția cazului în care este necesar pentru furnizarea serviciilor furnizate pe site. Rețineți că dreptul de a solicita imediat ștergerea datelor personale poate fi limitat sau imposibil din cauza obligațiilor legale ale Paysera, ca furnizor de servicii de plată, de a proteja datele despre identificarea clientului, operațiunile de plată, acordurile încheiate și așa mai departe, pentru perioada stabilită de lege.

25. În scopul furnizării PIS si/sau AIS, datele cu caracter personal sunt stocate timp de 3 ani de la primirea lor.

26. Cererile de acces, corectare și neconsimțământ vor fi trimise prin e-mail la support@paysera.com. În cerere clientul trebuie să își indice în mod clar numele și prenumele. Contactele Oficiului pentru protecția datelor Paysera: dpo@paysera.com.

Dispoziții finale

27. Plătitorul care utilizează serviciile Paysera este sfătuit să se familiarizeze cu instrucțiunile și recomandările pentru utilizarea în siguranță a sistemului Paysera.

28. Prezentele Reguli sunt supuse legii Republicii Lituania, chiar dacă un litigiu între Plătitor și Paysera intră sub jurisdicția unei alte țări decât Republica Lituania.

29. Plătitorul are dreptul de a depune cereri și reclamații cu privire la serviciile de plată furnizate la adresa generală de e-mailsupport@paysera.com. Pretenția scrisă a Plătitorului va fi examinată cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazuri excepționale, în cazul în care, din cauza circumstanțelor independente de voința Paysera, răspunsul nu poate fi furnizat în termen de 15 zile-lucratoare, Paysera trebuie să răspundă indecisiv. În orice caz, răspunsul trebuie furnizat cel târziu în termen de 35 de zile lucrătoare.

30. În cazul în care Plătitorul nu este mulțumit de soluția Paysera, Plătitorul are dreptul de a exercita alte căi de atac și:

30.1.să depună o plângere la Banca Lituaniei la adresa Totorių st. 4, LT-01121 Vilnius, sau Žirmūnų st. 151, LT-09128 Vilnius, si/sau via email la info@lb.lt sau pt@lb.lt.

30.2. În cazul în care Plătitorul este un utilizator, acesta are, de asemenea, dreptul de a contacta Banca Lituaniei ca instituție care soluționează litigiile în materie de consum în mod extrajudiciar (află mai multe).

31. În caz de nerezolvare a unui litigiu pe cale amiabilă sau printr-o altă metodă extrajudiciară de soluționare a litigiilor, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești în conformitate cu procedura stabilită de lege în funcție de sediul biroului Paysera.

32. Prezentele reguli intră în vigoare la inițierea unui ordin de plată și / sau a depunerii unei cereri de informații despre cont de către Plătitor folosind PIS și / sau AIS furnizate de sistemul Paysera. Persoana, folosind PIS în sistemul Paysera, recunoaște că este familiarizată cu prezentele reguli, este de acord cu acestea și se angajează să le respecte.

33. Paysera își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli unilateral în orice moment, iar aceste modificări intră în vigoare la publicarea lor. Persoanelor li se recomandă să se familiarizeze mereu cu cea mai recentă versiune a acestor reguli publicată pe website-ul Paysera.