Pdf
Înapoi la conținut

Actualizat: 16/05/2018

Reguli pentru utilizarea aplicației mobile Paysera

Noțiuni de bază

Acord General privind serviciile de plată – un acord aplicat clienților Paysera, care este disponibil aici.

Paysera – așa cum este definită în Acordul General privind serviciile de plată.

Serviciile Paysera –serviciile de emitere de bani (monedă) electronici(ă), răscumpărare, plată și alte servicii conexe furnizate de Paysera.

Sistemul Paysera – sistemul de plăți electronice accesibil la www.paysera.com, unde persoanele pot deschide conturile de bani (monedă) electronici(ă), și pot utiliza serviciile Paysera.

Cont Paysera – un cont virtual deschis în Sistem în numele clientului și utilizat pentru efectuarea plăților și a altor operațiuni de plată.

Cont – rezultatul înregistrării în sistemul informatic, în timpul căruia sunt salvate datele personale ale persoanei înregistrate, i se atribuie un nume de utilizator și drepturile sale sunt definite în sistem.

Codul de confirmare Paysera – un cod digital cu utilizare unică, pentru verificarea și confirmarea unei interfețe a numărului de telefon mobil și a contului Paysera al Clientului, trimis la numărul de telefon al Clientului legat de contul său Paysera.

Aplicația mobilă Paysera – o aplicație mobilă pentru gestionarea Contului Paysera, instalată și utilizată pe dispozitive mobile.

Punct de vânzare – un loc fizic în care un vânzător de bunuri sau un prestator de servicii acceptă plăți pentru bunurile vândute și / sau servicii furnizate prin utilizarea aplicației Paysera, și unde Clientul poate să achite bunuri și / sau servicii achiziționate utilizând aplicația Paysera.

Codul PIN de deblocare a aplicației Paysera – un cod format din cinci cifre creat de Client, folosit de acesta pentru a debloca aplicația Paysera.

Identificatorul Comerciantului – un QR (cod vizual unic) sau un cod de Bare, oferit la Punctul de vânzare, folosit pentru a identifica punctul de vânzare sau o plată concretă, și care permite afișarea informațiilor despre bunurile sau serviciile comandate de Client la punctul de vânzare și prețul acestora cu ajutorul unui dispozitiv mobil.

Contul pentru alimentarea contului sau retragerea de numerar – un cod QR sau de Bare unic, utilizat de Client pentru a adăuga fonduri în contul său Paysera sau pentru a retrage numerar.

Identificator unic – un număr de telefon, un e-mail, un număr de cont sau orice alte date care pot fi utilizate pentru a determina un Beneficiar de fonduri, și pentru a executa un ordin de plată.

Funcțiile aplicației mobile Paysera

1. Aplicația Paysera Mobile este unul dintre instrumentele de gestionare a contului Paysera.

2. Descărcarea aplicației mobilă Paysera este gratuită. Tarifele pentru serviciile specifice Paysera sunt listate aici.

3. Clientul trebuie să se asigure că aplicația mobilă Paysera este descărcată și instalată pe dispozitivul mobil numai de pe site-urile Apple Store și Google Play, specificate de Paysera.

4. Utilizând aplicația mobilă Paysera, Clientul poate efectua următoarele acțiuni:

4.1.să se înregistreze în Sistem și să creeze un Cont (utilizarea Serviciilor Paysera are o utilizare limitată în baza acestui articol până când procedura de identificare completă este efectuată în conformitate cu regulile stabilite de Sistemul Paysera);

4.2.pentru a conecta un card de plată cu aplicația Paysera Mobile, și pentru a efectua decontările de pe cardul de plată în punctele de vânzare prin intermediul aplicației mobile Paysera;

4.3. pentru a vedea mișcările ultimelor operațiuni de plată executate prin aplicația mobilă Paysera.

5. Clienții identificați complet pot utiliza următoarele servicii Paysera prin aplicația mobilă Paysera:

5.1. să execute transferuri de plată din contul Paysera către alți utilizatori ai conturilor Paysera, indicând doar un număr de telefon sau un e-mail al Beneficiarului;

5.2. să execute transferuri de plată din contul Paysera în conturi în alte sisteme decât Paysera;

5.3. pentru a verifica soldul pe contul Paysera și a vizualiza ultimele plăți efectuate și primite;

5.4. să plătiți din contul Paysera în punctele de vânzare acceptoare de plăți prin intermediul aplicației mobile Paysera;

5.5. pentru a conecta un card de plată cu aplicația mobilă Paysera și pentru a executa decontări din cardul de plată, în punctele de vânzare, prin intermediul aplicației mobile Paysera;

5.6. pentru a alimenta Contul Paysera;

5.7. pentru a retrage bani din Contul Paysera.

6. Noi funcții pot fi adăugate aplicației mobile Paysera , în versiunile noi ale aplicației mobile Paysera. În cazul în care apar noi funcții, oferta pentru instalarea de noi funcții va fi trimisă pe dispozitivul mobil al Clientului, iar consimțământul Clientului de a instala și de a folosi noile funcții va fi exprimat prin instalarea actualizărilor propuse.

7. Unele dintre funcțiile aplicației mobile Paysera pot varia în funcție de sistemul de operare utilizat.

Deschiderea Contului Paysera prin Aplicatia mobilă Paysera

8. Clientul se înregistrează în sistemul Paysera și creează un Cont, furnizând numărul său de e-mail și / sau numărul de telefon. În funcție de informațiile furnizate la momentul înregistrării în Sistem, Clientul poate fi obligat să completeze procedura de identificare a Clientului și să furnizeze informațiile specificate în Acordul General de Servicii de Plăți astfel încât Clientul să poată utiliza Contul Paysera și alte servicii oferite de Paysera.

9. Clientul poate să se conecteze la aplicația mobilă Paysera și să efectueze acțiuni prin intermediul aplicației mobile Paysera :

9.1. conectarea contului Paysera la numărul său de telefon specific;

9.2. crearea unui cod PIN de deblocare pentru aplicația mobilă Paysera.

10. Codul PIN al aplicației mobile Paysera, creat de Client, este o Parolă permanentă, utilizată de Client pentru a debloca aplicația mobilă Paysera, conectarea la Cont și gestionarea lui. Dacă Clientul nu se conectează la contul său timp de peste 35 (treizeci și cinci) de zile, Clientul trebuie să se conecteze încă o dată cu parola contului Paysera și să stabilească un nou cod PIN pentru aplicația mobilă Paysera. Clientul poate solicita Sistemului să introducă un cod telefonic de confirmare, trimis de Paysera către numărul de telefon mobil al Clientului, legat de cont. Paysera subliniază faptul că, după ce ai utilizat aplicația Paysera și pur și simplu ai stins-o (adică fără să te deconectezi de la cont), aplicația mobilă Paysera poate fi disponibilă pentru o anumită perioadă de timp de pe același dispozitiv mobil fără a introduce codul PIN al aplicației mobile Paysera.

Executarea transferurilor de plată

11. Transferurile de plată pot fi executate numai de către Clienții identificați integral.

12. Pentru a efectua un transfer de plată, Clientul trebuie să indice identificatorul unic al Beneficiarului și suma transferului în moneda pe care Clientul o deține în contul său Paysera.

13. Înainte de a efectua un transfer de plată, Clientul trebuie să se asigure că identificatorul unic indicat este relevant, valabil și utilizat de către Beneficiar. Paysera nu este responsabilă pentru transferul de fonduri către un Beneficiar greșit din cauza identificatorului incorect indicat de Client.

14. Plata este creditată imediat in contul Paysera al Beneficiarului, dacă identificatorul indicat în ordinul de plată este legat de contul Paysera al Beneficiarului.

15. În cazul în care Clientul utilizează un număr de telefon sau o adresă de e-mail ca un identificator unic și se dovedește că Contul Beneficiarului nu este legat de identificatorul indicat de plătitor, plata va fi creditată după ce Beneficiarul își leagă Contul său cu identificatorul indicat de plătitor (dacă există o astfel de oportunitate). Dacă Beneficiarul nu își leagă contul cu identificatorul indicat în termen de 30 (treizeci) de zile, plata se anulează automat, iar fondurile se restituie contului Paysera al plătitorului.

16. Tipuri de transferuri de plată prin intermediul aplicației mobile Paysera:

16.1. un transfer de plată către utilizatorul Sistemului. Acest transfer poate fi protejat printr-o parolă: Clientul, atunci când formulează ordinul de plată, determină parola de primire a transferului. Transferul de plată se efectuează numai în momentul în care Beneficiarul primește parola de primire de transfer specificată de Clientul-plătitor și furnizată Beneficiarului. Dacă Beneficiarul nu primește parola stabilită de Plătitor, fondurile vor fi returnate în mod automat în Contul Plătitorului Paysera după 30 de zile. În momentul autorizării unui astfel de transfer de plată, parola de primire a transferului introdusă de către Beneficiar este considerată autorizată și nu poate fi anulată după ce Beneficiarul a introdus parola de primire a transferului. Clientul este singurul responsabil pentru transferul corect și sigur al transferurilor de Plăți către Beneficiar și pentru a se asigura că această Parolă este dezvăluită numai Destinatarului;

16.2. Transferul de plată către sistemul non-utilizatorului.

17. Suma transferului de plată nu este limitată de nicio sumă minimă. Pentru transferurile de plată se aplică limite de transfer stabilite pentru contul Paysera al Clientului.

18. În cazul în care banii au fost trimiși din greșeală, Beneficiarul este obligat să returneze banii expeditorului cât mai curând posibil.

19. Atunci când utilizezi aplicația mobilă Paysera , Clientul poate alege ca Beneficiar orice contact din lista de contacte de pe dispozitivul său mobil. Atunci când utilizează această funcție, Clientul este de acord că Paysera poate ajunge, gestiona și stoca pe serverele sale, în mod excepțional, valori generate de numerele de telefon și de adresele de e-mail ale contactelor de pe dispozitivul mobil al Clientului, în scopul prezentului Acord și al utilizării aplicației mobile Paysera. Clientul este, de asemenea, de acord că acesta va fi afișat pe dispozitivele mobile ale altor utilizatori ai aplicației mobile Paysera, care au datele de contact ale Clientului.

Decontarea bunurilor și / sau serviciilor la punctele de vânzare

20. Aplicația mobilă Paysera oferă posibilitatea de a plăti pentru bunuri și / sau servicii la punctele de vânzare în care sunt acceptate plățile prin intermediul aplicației mobile Paysera:

20.1. scanarea identificatorului Comerciantului: Clientul scanează identificatorul Comerciantului prezent la locul de tranzacționare al Comerciantului, cu dispozitivul său mobil și confirmă plata pentru anumite bunuri sau servicii;

20.2. comandarea bunurilor sau a serviciilor de la distanță prin intermediul aplicației mobilă Paysera : în aplicația mobilă Paysera Clientul poate găsi o listă cu locurile de tranzacționare, care acceptă plăți prin intermediul aplicației mobile Paysera și comandă bunuri sau servicii, confirmând plata de la distanță.

21. Pentru decontarea în punctele de vânzare se aplică limitele de transfer obișnuite ale Contului Paysera al Clientului. Clienții care nu au finalizat procedura de identificare completă pot efectua plăți la punctele de vânzare numai utilizând cardul de plată asociat aplicației mobile Paysera.

22. După ce Clientul a confirmat transferul, acesta nu poate fi anulat și rambursarea nu poate fi executată.

Alimentarea sau retragerea fondurilor din Contul Paysera

23. Numai clienții complet identificați pot alimenta Contul Paysera prin aplicația mobilă Paysera.

24. Pentru a alimenta contul Paysera, Clientul trebuie să aleagă "Alimentare Cont" și să prezinte un cont de Bare, sau cod QR care i-a fost trimis, la locul de alimenatre a Contului, unde va fi scanat codul de alimentare a Contului și suma de bani indicată de Client va fi adăugată la contul Paysera.

25. Pentru a retrage fonduri din Contul Paysera, Clientul trebuie să aleagă "Plătește" pentru a primi codul de bare sau codul QR pentru retragerea numerarului și să îl transmită Casierei la locul unde va fi scanat codul de retragere, iar suma indicată de Client va fi retrasă din Contul său Paysera.

26. Locurile care oferă opțiunea de alimentare sau de retragere a fondurilor din Cont sunt indicate pe harta locațiilor de Alimentări/Retrageri sau în listă .

27. Alimentarea sau retragerea fondurilor poate necesita acțiuni suplimentare din partea Clientului.

Securitate

28. Întrucât aplicația mobilă Paysera este un instrument de plată, Clientul trebuie să aibă grijă de securitatea dispozitivului său mobil, să nu părăsească aplicația mobilă Paysera și să nu transmită sau să părăsească parolele în locuri accesibile altor persoane. În cazul în care Clientul suspectează faptul că parola de deblocare a aplicației mobilă Paysera sau alte parole au devenit cunoscute altor persoane, Clientul va schimba imediat codul PIN de deblocare a aplicației mobile Paysera și / sau parola Contului. În cazul în care Clientul nu poate face acest lucru, acesta va informa Paysera despre acest lucru, așa cum se prevede în Aontractul General de Servicii de Plăți, pentru a bloca posibilitatea de a administra Contul Paysera prin aplicatia mobilă Paysera, până la generarea noilor parole.

29. În cazul în care Clientul nu procedează astfel, acesta este răspunzător pentru toate tranzacțiile neautorizate din contul Paysera, executate pentru că parolele au devenit cunoscute și / sau Contul a devenit disponibil terților.

30. În conformitate cu prezentul Supliment, parolele sunt considerate date de conectare, un cod PIN de deblocare a aplicației mobile Paysera , o parolă de confirmare a transferului, coduri QR sau coduri de bare, pentru alimentarea Contului sau pentru retragerea de fonduri.

31. După ce numărul de telefon mobil și / sau e-mailul este conectat la Cont, numărul de telefon mobil și / sau e-mailul Clientului este folosit ca instrument de plată sau mijloc de identificare a Cientului, astfel încât aceste instrumente și datele de conectare trebuie să fie protejate de Client. Clientul este pe deplin răspunzător pentru securitatea dispozitivului mobil, precum și pentru numărul de telefon (cartela SIM), conectarea la căsuța de e-mail și toate parolele.

32. Clientul utilizează numai software-ul original și instrumentele standard furnizate împreună cu dispozitivul. În cazul în care alte dispozitive software sunt instalate pe dispozitiv sau dacă drepturile sau funcțiile de protecție integrate standard sau fișierele de sistem sunt modificate, riscul pentru securitatea datelor stocate de aplicații separate instalate, inclusiv aplicația mobilă Paysera, crește. Paysera nu este răspunzătoare pentru pierderile cauzate de încălcările securității sistemului operațional.

Răspundere

33. Paysera nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi suferite de Client, în cazul în care Clientul, din anumite motive, nu se poate conecta la aplicația mobilă Paysera ; dacă un dispozitiv, program sau sistem operațional utilizat împreună cu aplicația mobilă Paysera încetează să mai funcționeze; dacă aplicația mobilă Paysera nu funcționează într-un mod pe care îl așteaptă Clientul; în cazul în care au fost detectate erori; dacă serviciile nu ar putea fi furnizate la timp ca rezultat al impactului unor terțe persoane (de exemplu, software, sistem operațional, operatori etc.).

34. Clientul își asumă răspunderea deplină asupra faptului că numărul de telefon mobil și / sau adresa de e-mail Paysera furnizate de Client, pentru Contul său Paysera, aparține Clientului.

35. Paysera nu este răspunzătoare pentru pierderile directe sau indirecte care pot fi suportate de Client prin utilizarea acestui serviciu. Paysera nu este, de asemenea, răspunzătoare pentru pierderile suferite de Client ca urmare a disfuncționalităților rețelelor de telecomunicații.

Politica de confidențialitate

36. Clientul, folosind aplicația Paysera Mobile, oferă Paysera următoarele date personale: numărul de telefon, adresa de e-mail, precum și numărul cardului de plată asociat, data de expirare, codul CVV, numele, prenumele (în cazul în care există un card de plată asociat). În cazul în care clientul este identificat, Paysera se ocupă și de alte date stocate în Sistemul Paysera.

37. Datele Clientului sunt gestionate în scopul furnizării de servicii Paysera și de prevenire a spălării banilor.

38. Datele sunt stocate timp de 8 ani după terminarea relației de afaceri cu Clientul. Perioada de reținere poate fi prelungită pentru o perioadă care nu depășește 2 ani, cu condiția să existe o cerere motivată din partea unei autorități competente. O astfel de perioadă de păstrare a datelor este impusă de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Lituania.

39. Toate datele gestionate de Paysera sunt furnizate de persoane în mod voluntar, cu corectitudine și exhaustivitate a informațiilor..

40. Toate informațiile de mai sus, care constituie date cu caracter personal, nu vor fi transferate către terțe părți fără consimțământul persoanei. Paysera poate divulga date cu caracter personal sau informații furnizate de o persoană atunci când o astfel de divulgare este cerută de legea aplicabilă sau de autoritățile competente. Paysera poate divulga date sau informații cu caracter personal numai în cazul în care acest lucru nu este interzis prin lege și numai atunci când este justificat în mod obiectiv într-un anumit caz. În mod tipic, datele sunt prezentate în următoarele cazuri:

40.1. cu consimțământul persoanei de a divulga informațiile;

40.2. organelor de drept, în conformitate cu procedura prevăzută de actele juridice ale Republicii Lituania;

40.3. dacă este necesar pentru prevenirea sau cercetarea infracțiunilor;

40.4. în alte cazuri prevăzute de lege.

41. Aplicația Paysera are de asemenea instrumente de analiză destinate să asigure funcționarea tehnică adecvată a aplicației Paysera (cum ar fi Crashlytics, Firebase Crash Reporting). Astfel de instrumente analizează cauzele disfuncționalității aplicației și le oferă Paysera, astfel încât să putem înțelege mai bine nevoile clientului și cauzele defecțiunilor. În acest scop, în cazul unei erori tehnice a aplicației Paysera, datele privind disfuncționalitatea pot fi transmise unor terțe persoane - administratorilor unor astfel de instrumente de analiză a funcționării tehnice, care procesează date personale în conformitate cu politicile lor de confidențialitate, disponibile publicului.

42. Clientul are dreptul să solicite accesul la datele personale colectate și stocate de Paysera și să învețe modul în care sunt procesate, de asemenea, să solicite să îi fie furnizate astfel de date. O dată pe an calendaristic, datele pot fi furnizate gratuit, dar în alte cazuri, furnizarea datelor poate duce la o remunerație care să nu depășească costul furnizării datelor.

43. Clientul are dreptul să solicite Paysera să corecteze gratuit orice inexactități din datele sale personale. Clientul are, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale și divulgării către terți, cu excepția cazului în care este necesar pentru furnizarea de servicii.

44. Clientul poate trimite o cerere privind accesul la datele sale personale prelucrate de Paysera, corecții și obiecții, prin e-mail către: suport@paysera.ro.

Dispoziții finale

45. Aceste Reguli sunt aprobate de Clientul care descarcă aplicația mobilă Paysera și se înregistrează în acesta. Toți Termenii și Condițiile Generale aplicabile ale Contractului General de Servicii de Plată și dispozițiile prezentelor Reguli se aplică Clientului.

46. Problemele care nu sunt stipulate în prezentul Regulament sunt reglementate de Acordul General de Servicii de Plăți.