Pdf
Înapoi la conținut

Informația a fost actualizată în 29/07/2020

Colectarea plăților prin intermediul operatorilor

Definiții

Acord General – Acordul General de Servicii de Plată, ale cărui condiții sunt aplicate Comerciantului.

Operator – entitate economică care furnizează servicii de comunicații electronice și care deține licența corespunzătoare pentru a executa această activitate, în conformitate cu legislația aplicabilă în țara Operatorului. Lista operatorilor implicați de Paysera pentru furnizarea de servicii este furnizată pe Website-ul Sistemului.

Comerciant – un Client al sistemului Paysera care vinde bunuri și servicii și care utilizează unul sau mai multe servicii de colectare a plăților pentru Comercianți, indicate în Sistem și furnizate de Paysera.
(*Explicație: Atunci când se aplică prevederile Acordului General privind Serviciile de Plată pentru toți Clienții - atât Comercianți, cât și alți Clienți - se utilizează termenul "Client", iar atunci când prevederile Acordului General de Plată se aplică numai Comercianților, este folosit termenul "Comerciant").

Cumpărător – un plătitor și / sau un destinatar final al serviciilor furnizate și bunurilor vândute de Comerciant, utilizând Sistemul pentru colectarea de plăți.

Proiect – o descriere detaliată a bunurilor și / sau serviciilor furnizate de Comerciant, în scopul colectării plăților de la Cumpărători, pentru bunurile sau serviciile furnizate de Comerciant, prin mijloacele indicate în Sistem.

Cuvânt cheie – o combinație unică de litere și numere trimise de către Cumpărător la un număr scurt, pentru a primi un serviciu sau un produs specific de la Comerciant.

Rată – un preț specific pentru un mesaj SMS, un apel sau o conexiune la un site Web WAP.

Număr scurt – numărul de telefon care aparține Operatorului și pe care Cumpărătorii îl plătesc pentru bunurile și serviciile furnizate de Comerciant.

2. Dispoziții Generale

1. Serviciul de colectare a plăților prin Operator este destinat Comercianților și permite Comercianților să colecteze plăți de la Cumpărători prin intermediul serviciilor furnizate de Operatori - mesaje SMS și plăți WAP.

2. Când utilizați acest serviciu, toate condițiile Acordului General și condițiile suplimentare prevăzute în acest Supliment sunt aplicate Comerciantului. Termenii acestui Supliment sunt utilizați în sensul indicat în Acordul General.

3. Particularitatea colectării de plăți prin intermediul Operatorilor este că Cumpărătorul plătește Operatorului pentru bunurile și serviciile furnizate de Comerciant, dar fondurile care aparțin Comerciantului sunt plătite de către Paysera.

4. Pentru a utiliza acest serviciu, Comerciantul va transmite companiei Paysera Proiectul său și alte documente solicitate de Paysera.

5. Paysera are dreptul să refuze confirmarea Proiectului și furnizarea serviciului Comerciantului, fără explicații.

6. Paysera începe să furnizeze serviciul după ce Proiectul Comerciantului este confirmat de Paysera și Comerciantul efectuează integrarea în conformitate cu instrucțiunile de integrare furnizate de Paysera.

7. În cazul în care Comerciantul este persoană juridică, atunci când este de acord cu condițiile din acest Supliment, Comerciantul confirmă că are toate împuternicirile necesare pentru a dispune acest serviciu, sub numele persoanei juridice.

Procedura de stabilire a tarifelor și a decontării

8. Tarifele de colectare a plăților prin Operator și termenii de plată sunt furnizate aici. Comerciantul confirmă faptul că a studiat cu atenție tarifele și termenii de colectare a plăților, transferurile de plăți și toate serviciile Paysera care sunt aplicate și relevante pentru Comerciant.

9. Decontarea dintre Paysera și Comerciant este coordonată în conformitate cu datele serviciilor furnizate de către Operatori. Coordonarea este efectuată de Paysera în mod unilateral. Dacă datele transmise de către Operatori în raportul lunar diferă de datele furnizate în cursul lunii, suma finală va fi recalculată în conformitate cu raportul lunar al Operatorilor. Paysera atrage atenția că astfel de discrepanțe în date (în special cele privind sumele plătite de către Cumpărători către Operatori) nu pot apărea din cauza vina companiei Paysera, ci din cauza anumitor disfuncționalități tehnice sau a insolvabilității abonaților unui Operator (cartela SIM furată utilizată, un abonament anulat de un Operator etc.) și din alte motive. Paysera nu își asumă răspunderea pentru astfel de discrepanțe, dar, dacă este posibil, se angajează să afle motivul discrepanțelor.

10. Paysera plătește fondurile care aparțin Vânzătorului doar dacă Paysera primește o plată corespunzătoare de la Operatorii și / sau mediatorii care au obligația de a transfera fonduri primite de la Operatori la Paysera. Fondurile care aparțin Vânzătorului sunt plătite proporțional cu suma primită de Paysera de la Operatori și / sau Mediatori.

11. În cazul în care o factură furnizată de Operator va fi diferită de o factură pentru o perioadă anterioară furnizată de Sistem, datele furnizate Operatorului vor fi considerate corecte. Dacă, înainte de a furniza astfel de informații de la Operator, Paysera a efectuat deja plăți în beneficiul Comerciantului și după revizuirea informațiilor de către Operator devine cunoscut faptul că o parte din suma plătită trebuie rambursată, Paysera are dreptul să deducă fondurile din contul Paysera al Comerciantului. În cazul în care suma din contul Paysera al Comerciantului nu este suficientă pentru acoperirea sumei rămase din rambursare, Comerciantul va restitui suma către Paysera în termen de 7 (șapte) zile calendaristice.

12. Paysera va realiza decontarea către Comerciantul în conformitate cu facturile generate în termenul stabilit, pentru fiecare țară în care s-au primit plățile (termenii sunt prevăzuți pentru fiecare țară și sunt vizibili lângă cuvintele cheie și procentele de plată indicate aici).

13. Paysera creditează sumele care aparțin Comerciantului către Contul Comerciantului Paysera, deschis în conformitate cu condițiile Acordului General.

14. Părțile sunt de acord că, la apariția condițiilor de plată a fondurilor selectate în Cont de către Comerciant, Paysera va genera automat o factură pentru suma care trebuie plătită și o va încărca Contul Comerciantului. Atunci când Comerciantul se conectează la Cont, acesta introduce seria și numărul facturii. Comerciantul se obligă să tipărească o astfel de factură și să o includă în contabilitatea sa.

15. În cazul în care Comerciantul nu va completa seria și numărul facturii în termen de 15 (cincisprezece) zile de la notificarea cu privire la factura generată, Sistemul va utiliza seria și numărul implicit furnizate de Sistem.

16. În cazul în care Operatorul nu plătește taxa pe valoarea adăugată, Paysera generează în mod automat o factură cu TVA în care taxa TVA este indicată. În acest caz, o factură cu TVA este generată de Paysera pentru Comerciant, iar acesta va declara în mod corespunzător și va plăti taxa pe valoarea adăugată.

Obligațiile Comerciantului

17. În Cont, Comerciantul va selecta un număr scurt furnizat de Sistem, care va fi utilizat de către cumpărători pentru apeluri sau mesaje pentru a identifica bunurile sau serviciile comerciantului. Comerciantul poate, de asemenea, să selecteze o adresă de site unde cumpărătorii pot să identifice și să primească produse sau servicii oferite de Comerciant.

18. Comerciantul se angajează să ofere Cumpărătorilor numere scurte exacte și corecte furnizate Comerciantului de către Paysera.

19. Comerciantul se angajează să coopereze în mod corespunzător cu cumpărătorii, și să le furnizeze informații privind bunurile și serviciile care au fost comandate prin mesaje SMS sau prin alte mijloace.

20. Comerciantul se angajează să nu creeze cuvinte cheie identice sau similare cu cele utilizate de alte pagini web populare pentru aceleași coduri scurte. Cantitatea de mesaje SMS cu un anumit cuvânt cheie primit în mod greșit nu trebuie să depășească 20% din toate mesajele SMS primite. În caz contrar, se consideră că Cuvântul cheie este prea asemănător și Comerciantul îl va schimba imediat. In cazul in care Comerciantul nu modifică Cuvântul cheie în 14 (paisprezece) zile după ce a fost informat prin e-mail cu privire la necesitatea modificării Cuvântului cheie, Paysera va suspenda furnizarea serviciului Comerciantului până când acesta nu va modifica Cuvântul cheie.

21. Anumite Cuvinte cheie vor fi activate numai după efectuarea procedurii de verificare a Comercianților sau a Cuvintelor cheie, sau după o anumită perioadă de timp. Sistemul va informa Comerciantul despre necesitatea efectuării procedurii de verificare sau despre perioada de timp necesară activării Cuvântului cheie.

22. Crearea anumitor Cuvinte cheie poate fi taxată suplimentar. Comerciantul este informat despre tarifele și prețurile suplimentare aplicate de Sistem.

23. Comerciantul se angajează să furnizeze Paysera Proiectul și descrierea serviciilor pentru fiecare Cuvânt cheie într-o limbă acceptabilă și limba oficială a țării în care va fi utilizat. Această descriere va fi furnizată în descrierea Proiectului înainte de crearea unui Cuvânt cheie. În cazul în care Clientul nu furnizează descrierea serviciului, Cuvântul cheie nu va fi creat sau activat sau va fi în curând eliminat.

24. Comerciantul se asigură că informațiile despre prestarea serviciilor sale și vânzarea de bunuri vor fi salvate. Comerciantul va furniza companiei Paysera toate informațiile aflate în posesia sa despre locul și tipul serviciului sau produsului cumpărat de către cumpărător prin trimiterea unui anumit mesaj SMS, efectuarea unui apel sau conectarea la o pagină Web WAP furnizată de Paysera și primită de către Comerciant, care a fost efectuată nu mai devreme de 6 (șase) luni înainte de ziua primirii interogării. Informațiile vor fi furnizate nu mai târziu de 1 (una) zi lucrătoare după ce Paysera a trimis cererea prin e-mail.

25. Din considerente de securitate, se aplică o anumită limită lunară pentru un număr de telefon mobil. În cazul depășirii limitei, serviciul nu va fi furnizat Cumpărătorului, iar Comerciantul nu va primi plata. Comerciantul va fi informat în mod automat cu privire la limita și la punctul critic atins de Cumpărător prin e-mail sau în alt mod selectat în contul Comerciantului.

Rambursări

26.În cazul în care Paysera primește o notificare din partea Operatorului cu privire la acțiunile frauduloase executate de Cumpărători, astfel de mesaje SMS, apeluri sau intrări în paginile web WAP vor fi anulate. Comerciantului i se notifică acest lucru, iar fondurile plătite se deduc din contul Paysera sau din venitul primit recent, imediat după primirea de către Paysera a unei notificări privind anularea. În cazul în care valoarea fondurilor este insuficientă, Comerciantul le va restitui în termen de 7 (șapte) zile calendaristice.

27. În cazul în care Comerciantul primește un mesaj SMS din greșeala Cumpărătorului (prin introducerea unui cuvânt cheie greșit) și Comerciantul nu poate furniza servicii Cumpărătorului din cauza unui format de mesaj SMS greșit, un astfel de mesaj SMS va fi anulat și serviciul sub mesajul SMS va fi furnizat Cumpărătorului, sau costul mesajului SMS trebuie acoperit, dacă este posibil, de către Paysera.

Integrarea tehnică a serviciilor

28. Comerciantul care utilizează serviciul de colectare a plăților prin Operatori se angajează să-și conecteze sistemul cu cel al Paysera în conformitate cu instrucțiunile Paysera, oferite aici. (Dacă funcționarea serviciului este legată de serviciile furnizate automat într-un anumit sistem, de exemplu pentru posturile de radio care primesc cereri sau felicitări, linkul nu este obligatoriu).

29. Comerciantul înțelege și este de acord că o integrare incorectă poate provoca sarcini suplimentare ale sistemului, care sunt nedorite și inacceptabile, prin urmare, Comerciantul trebuie să asigure realizarea corectă (conform instrucțiunilor) a integrării.

30. Paysera poate schimba soluția pentru integrarea tehnică a serviciilor fără constrângere și în orice moment. Notificarea privind orice modificări care necesită corecții în software-ul Comerciantului se va efectua cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile în avans. Comerciantul înțelege că, după ce Paysera modifică instrucțiunile de integrare și îi informează pe Comerciant, acesta trebuie să actualizeze conexiunea sistemelor de partea sa, la cheltuiala sa, în cel târziu în 90 (nouăzeci) zile de la data notificării. Modificările necesare din partea comerciantului vor fi efectuate pe cheltuiala Comerciantului.

Confirmările și Acordurile Părților

31. Înregistrarea Comerciantului în Sistem înseamnă confirmarea și garanția Comerciantului către Cumpărători că acesta va opera sincer și acțiunile sale răspund intereselor Paysera, Comerciantului și Cumpărătorului. De asemenea, Comerciantul se angajează să furnizeze servicii și să vândă bunuri Cumpărătorilor în mod calitativ și în timp util.

32.Comerciantul garantează că toate acțiunile Comerciantului legate de executarea Contractului, precum și faptul că bunurile vândute și / sau serviciile furnizate de acesta, vor respecta legea Republicii Lituania și a statului în care sunt vândute bunurile și serviciile sunt furnizate. Răspunderea pentru consecințele care decurg din nerespectarea acestor obligații revine Comerciantului.

33. Furnizând serviciul prezentat în prezentul Supliment, Paysera nu este răspunzătoare pentru bunurile vândute și / sau serviciile furnizate de Comerciant și consecințele care decurg din vânzarea de bunuri și / sau furnizarea de servicii. De asemenea, Paysera nu garantează că cealaltă parte a tranzacției formate de Comerciant (Cumpărătorul) va îndeplini tranzacția (de exemplu, atunci când pentru a finaliza tranzacția trebuie să fie efectuate alte acțiuni decât plata pentru bunuri sau servicii). Paysera nu garantează nici identitatea Cumpărătorului.

34. Părțile (Comerciantul și Paysera) se angajează să garanteze aplicarea adecvată a mijloacelor organizaționale și tehnice destinate protejării datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor împotriva distrugerii, înlocuirii, dezvăluirii sau a altor prelucrări ilegale, în mod accidental sau ilegal, așa cum este stabilită de actele juridice aplicabile.

35. Paysera, în furnizarea serviciilor de plată, prelucrează datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor, în calitate de plătitori, în conformitate cu cerințele stabilite prin Legea privind protecția juridică a datelor cu caracter personal din Republica Lituania și Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR). Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt guvernate de Politica de confidentialitate.

36. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorilor care nu sunt incluse în categoria datelor cu caracter personal specificate în clauza 35 din Acord sunt prelucrate în conformitate cu Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal încheiat între Comerciant și Paysera.

37. Comerciantul, folosind serviciile Paysera pentru nevoi profesionale sau de afaceri, este recomandat să introducă pe site-ul Comerciantului o "Etichetă de calitate și fiabilitate" pe durata perioadei de valabilitate a Acordului, împreună cu referința către Sistem, urmând instrucțiunile date aici.

38.Paysera oferă Comerciantului care foloseste serviciile Paysera pentru nevoi comerciale și profesionale, posibilitatea de a face publicitate serviciilor furnizate și bunurile vândute de acesta în Sistem, gratuit, în timpul perioadei de valabilitate a acordului. Paysera are dreptul de a șterge o astfel de descriere din sistem sau de a nu o publica, fără un avertisment prealabil, și fără a indica motivele unei astfel de ștergeri.

39. Comerciantul este de acord ca logo-ul și descrierea serviciilor furnizate și / sau bunurile vândute de acesta să fie afișate în Sistem. Paysera are dreptul de a șterge o astfel de descriere din Sistem fără un avertisment separat și fără a indica motivele pentru o astfel de ștergere.

40. Comerciantul se angajează să informeze Paysera în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare despre orice schimbări, inclusiv informații referitoare la statutul juridic al Comerciantului (persoana juridică reprezentată de acesta), tipul de activitate, persoanele autorizate cu drept de semnătură și alte informații care pot afecta în mod semnificativ executarea Acordului General și a acestui Supliment. Comerciantul este responsabil pentru toate consecințele care decurg din executarea necorespunzătoare a obligațiilor și neasigurarea la timp a informațiilor menționate mai sus.

Activități interzise

41. Activitățile interzise sunt indicate în secțiunea 9 din Acordul General.

42. Pentru acceptarea plăților prin mesaje SMS, Comerciantului i se interzice, de asemenea:

42.1. să indice un preț incorect al unui mesaj SMS sau să nu îl indice deloc;

42.2. să își facă publicitate utilizând SPAM (de ex. trimiți o mulțime de e-mailuri, mesaje Skype și ICQ, sau faci publicitate utilizând alte instrumente de comunicare pe internet).

43. Comerciantul este obligat să se asigure că serviciile furnizate sau bunurile vândute de acesta, întrunesc și nu încalcă legislația unei anumite țări în care serviciile sunt furnizate sau bunurile vândute.

44. În cazul în care devine evidentă nerespectarea de către Comerciant, sau încălcarea restricțiilor privind desfășurarea activităților interzise indicate în Supliment, sau activitatea sa nu a respectat sau a încălcat legislația unei anumite țări, iar Paysera a suferit pierderi pentru aceasta (de exemplu, au fost impuse amenzi, au fost cerute explicații, un acord cu operatorul a fost reziliat), Paysera are dreptul de a deduce într-o manieră non-contradictorie din contul Comerciantului toate cheltuielile și pierderile cauzate de culpa Comerciantului. În cazul în care contul Comerciantului nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi cheltuielile, Comerciantul va transfera imediat suma indicată de Paysera în contul indicat de Paysera.

Informarea despre defecțiuni

45. Paysera va notifica în prealabil Clientul, în conformitate cu procedura prevăzută în Acordul General, cu privire la defecțiunile tehnice și potențiale ale Sistemului și la sistemele sau echipamentele terților angajați de Paysera pentru furnizarea de servicii care au un impact asupra furnizării Servicii Paysera. De asemenea, Comerciantul se angajează să informeze imediat Cumpărătorii și Paysera cu privire la defecțiunile tehnice, lucrările de prevenire și reparații planificate, care pot avea un impact asupra furnizării de servicii sau vânzării de bunuri către Cumpărători.

Răspunderea Părților

46. Răspunderea părților este determinată de condițiile Acordului General.

47. Pentru a proteja Comercianții, Clienții și Cumpărătorii împotriva fraudei online, Paysera se străduiește întotdeauna să evalueze în mod obiectiv și prompt situația actuală a Comerciantului și a Cumpărătorului și să ia măsuri de securitate adecvate. Paysera își rezervă dreptul de a suspenda furnizarea de servicii și / sau plata de bani în cazul unei situații de conflict și în anticiparea unei presupuse activități infracționale. Acest drept nu este folosit niciodată la primirea unei reclamații asupra Comerciantul, care a funcționat cu succes și a utilizat serviciile Paysera pentru o perioadă lungă de timp, deoarece de obicei orice neînțelegeri sunt rezolvate de către acești Comercianți direct cu Cumpărătorul. Paysera își rezervă dreptul de a solicita dovezi suplimentare privind identitatea și activitățile Comerciantului sau Cumpărătorului, pentru a stabili situația reală dintre Vânzător și Cumpărător. În cazul în care nu se rezolvă situația prin dialog sau în cazul în care s-a produs o suspiciune rezonabilă de potențială fraudă, Paysera transferă toate informațiile referitoare la litigii și acorduri catre autoritățile de aplicare a legii, iar furnizarea de servicii și plata banilor colectați se suspendă.

Istoricul Acordului

Colectarea plăților prin intermediul Operatorilor versiunea acordului anterioară datei de 27/10/2020