Pdf
Înapoi la conținut

Informația a fost actualizată în 22/01/2016

Colectarea plăților la punctele de vânzare

Definiții

Acord GeneralAcord general privind serviciile de plată, ale căror condiții sunt aplicate Comerciantului.

Instrument de plată – orice instrument de plată căruia Sistemul îi permite să se conecteze la contul Paysera și să efectueze transferuri de plată, cu ajutorul acestui instrument de plată. 

Comerciant – un Client al sistemului Paysera care vinde bunuri și servicii și care utilizează unul sau mai multe servicii de colectare a plăților pentru Comercianți, indicate în Sistem și furnizate de Paysera.
(*Explicație: Atunci când se aplică prevederile Contractului General de Servicii de Plată pentru toți Clienții - atât Comercianți, cât și alți Clienți - se utilizează termenul "Client", iar atunci când prevederile Acordului General de Plată se aplică numai Comercianților, este folosit termenul "Comerciant").

Dispozitivul Comerciantului – dispozitiv al Comerciantului pentru acceptarea plăților, pe care poate fi instalată soluția pentru instrumente de plată, legat de contul Paysera, pentru acceptarea plăților.

Cumpărător – un plătitor și / sau un beneficiar final al serviciilor furnizate și bunurilor vândute de Comerciant, utilizând Sistemul pentru colectarea de plăți.

Punct de vânzare – un punct fizic de furnizare a serviciilor sau de vânzare sau cumpărare de bunuri, uunde Comerciantul vinde bunuri și / sau prestează servicii..

Proiect – o descriere detaliată a bunurilor și / sau serviciilor furnizate de Comerciant, în scopul colectării plăților de la Cumpărători, pentru bunurile sau serviciile furnizate de Comerciant, prin mijloacele indicate în Sistem.

Dispoziții Generale

1. Serviciul de colectare a plăților la puncte de vânzare fizice oferă Comerciantului posibilitatea de a colecta plăți de la Cumpărători în contul său Paysera, la punctul de vânzare prin acceptarea Instrumentelor de plată indicate în Sistem.

2.Când utilizați acest serviciu, toate condițiile Acordului General și condițiile suplimentare prevăzute în acest Supliment sunt aplicate Comerciantului. Termenii acestui Supliment sunt utilizați în sensul indicat în Acordul General.

3. În cazul în care Comerciantul este persoană juridică, atunci când este de acord cu condițiile din acest Supliment, Comerciantul confirmă că are toate împuternicirile necesare pentru a dispune acest serviciu, sub numele persoanei juridice.

Termeni de utilizare

4. Lista de instrumente de plată disponibile pe care Comerciantul le poate utiliza pentru a colecta plăți la punctul de vânzare pentru bunurile și / sau serviciile sale este furnizată aici.

5. Metoda sau metodele specifice de colectare a plăților pe care Comerciantul vrea să le utilizeze, sunt selectate în contul Comerciantului la inițierea Proiectului.

6. Pentru a utiliza acest serviciu, Comerciantul va transmite companiei Paysera Proiectul său și alte documente solicitate de Paysera prin intermediul Sistemului

7. Paysera are dreptul să refuze confirmarea Proiectului și furnizarea serviciului Comerciantului, fără explicații.

8. Serviciul este furnizat după ce Paysera confirmă Proiectul Comerciantului și, dacă este necesar, pentru metoda specifică de colectare a plăților, după ce Comerciantul efectuează integrarea în conformitate cu instrucțiunile de integrare furnizate de Paysera pentru fiecare metodă de plată specifică.

9. Procedura de plată a fiecărei metode de colectare a plăților la punctul de vânzare susținut de Sistem este descrisă în regulile metodei specifice de colectare a plăților la punctul de vânzare, care sunt furnizate aici.

10. Comerciantul se obligă să respecte regulile metodei de colectare a plăților selectate de acesta.

11. Comerciantul, după selectarea unei metode specifice de colectare a plăților indicată în Sistem, se angajează să creeze condiții și să permită Cumpărătorilor să plătească cu instrumentul de plată respectiv la punctul de vânzare.

12. Comerciantul este responsabil pentru funcționarea corectă a dispozitivului Comerciantului atunci când încasează suma plătită de Cumpărător, furnizând suma exactă, și efectuând acțiunile prevăzute în regulile metodei specifice de colectare a plăților.

Procedura de tarifare și de plată

13. Tarifele de colectare a plăților la punctele de vânzare sunt furnizate aici

14. Comerciantul confirmă că a luat la cunostiință tarifele și termenele pentru colectarea plăților, transferurile de plăți și toate serviciile Paysera care sunt aplicate și relevante pentru el.

15. Suma (comisionul) care aparține companiei Paysera este dedusă automat după ce Comerciantul primește o plată. În cazul în care comisionul nu a fost dedus în timpul operațiunii, Paysera are dreptul de a deduce ulterior comisionul.

16.Comerciantul se angajează să nu aplice nicio taxă suplimentară atunci când cumpărătorii aleg să plătească Comerciantului prin intermediul Sistemului și nu prin alte sisteme de plată.

17. Comerciantul efectuează operațiuni de plată la Punctele de vânzare prin deducerea sumelor din instrumentele de plată furnizate de Cumpărători, numai în prezența Cumpărătorului.

18. Paysera creditează sumele care aparțin Comerciantului pentru bunurile și serviciile sale, către contul Paysera al Comerciantului deschis în conformitate cu condițiile Acordului General.

19. Comerciantul este de acord cu faptul că Paysera poate folosi venitul sau o parte din venitul primit de la Comerciant pentru serviciul furnizat, la discreția sa, pentru a plăti bonusuri Cumpărătorului, și vor fi considerate ca un discount, furnizat Cumpărătorului de către Comerciant .

20. Extrasul de cont pentru serviciile specificate în prezentul Supliment și furnizat Comerciantului, precum și comisionul dedus, se încarcă în Sistem sau, la solicitarea Comerciantului, se trimit prin e-mail-ul furnizat de Comerciant. Extrasul de cont este considerat ca o factură cu TVA, emisă pentru serviciile financiare scutite de TVA și menționate la articolul 28 din Legea privind TVA, în conformitate cu clauzele 18-1 din Normele privind eliberarea și recunoașterea documentelor contabile utilizate pentru calcularea impozitelor, confirmată prin Rezoluția Guvernului Republicii Lituania nr. 780 din 29 mai 2002. La cererea Comerciantului de a primi o declarație scrisă semnată și ștampilată de Paysera, se aplică o taxă stabilită de Paysera.

Rambursări

21. În cazul în care Comerciantul a dedus o sumă diferită decât cea indicată Clientului, plata acceptată în favoarea Comerciantului trebuie returnată Cumpărătorului. Comisionul aplicat Comerciantului pentru acceptarea unei astfel de plăți este returnat.

22. Dacă, din anumite motive, fondurile au fost deduse irevocabil din contul Paysera datorită acțiunilor Comerciantului, Paysera are dreptul de a deduce aceeași sumă de bani de la Comerciant, iar Comerciantul trebuie să transfere imediat suma către Paysera și să ramburseze către Paysera toate cheltuielile și pierderile suportate. În cazul în care Comerciantul nu dispune de o sumă suficientă în sistem pentru a acoperi toate pierderile, acesta trebuie să transfere suma lipsă în contul indicat de Paysera în termen de 7 zile calendaristice de la primirea mesajului.

Integrarea tehnică a serviciilor

23. Comerciantul, care intenționează să utilizeze serviciul de colectare a plăților la punctele de vânzare descrise în acest Supliment, se angajează să își conecteze sistemul cu cel al Paysera sau să descarce un program necesar în conformitate cu instrucțiunile furnizate de Paysera. În funcție de metoda de colectare a plăților selectate de Comerciant, Paysera oferă instrucțiuni de integrare sau un program necesar fiecărui Comerciant individual, sau sunt furnizate în sistem.

24. Comerciantul înțelege și este de acord că o integrare incorectă poate provoca sarcini suplimentare ale Sistemului care nu sunt de dorit și nu pot fi acceptate; prin urmare, trebuie să garanteze că integrarea va fi efectuată strict conform instrucțiunilor.

25. Paysera poate schimba soluția pentru integrarea tehnică a serviciilor fără constrângere și în orice moment. Notificarea privind orice modificări care necesită corecții în software-ul Comerciantului se va efectua cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile în avans. Comerciantul înțelege că, după ce Paysera modifică instrucțiunile de integrare și îi informează pe Comerciant, acesta trebuie să actualizeze conexiunea sistemelor de partea sa, la cheltuiala sa, în cel târziu în 90 (nouăzeci) zile de la data notificării. Modificările necesare din partea Comerciantului vor fi efectuate pe cheltuiala Comerciantului.

Confirmările și acordurile părților

26. Comerciantul se angajează să informeze Cumpărătorii în toate cazurile, că Sistemul va fi utilizat pentru a efectua plăți și despre posibilitatea de a plăti cu respectivul Instrument de plată.

27. Comerciantul confirmă și garantează că, atunci când furnizează servicii și vinde bunuri către cumpărători, va acționa în mod onest și în așa fel încât să respecte interesele Paysera, ale Comerciantului și ale Cumpărătorului. De asemenea, Comerciantul se angajează să furnizeze servicii și să vândă bunurile Cumpărătorilor în mod corespunzător, la timp și calitativ.

28. Comerciantul garantează că toate acțiunile Comerciantului legate de executarea Contractului și faptul că bunurile vândute și / sau serviciile furnizate, trebuie să respecte actele juridice ale statului în care mărfurile sunt vândute și serviciile sunt furnizate. Răspunderea pentru consecințele care decurg din nerespectarea acestor obligații revine Comerciantului.

29. În cazul furnizării serviciului prezentat în prezentul Supliment, Paysera nu este răspunzătoare pentru bunurile vândute și / sau serviciile furnizate de Comerciant și consecințele care decurg din vânzarea de bunuri și / sau furnizarea de servicii. De asemenea, Paysera nu garantează că cealaltă parte a tranzacției formate de Comerciant (Cumpărătorul) va îndeplini tranzacția (dacă pentru a îndeplini tranzacția nu este necesară numai plata pentru bunuri sau servicii).

30. Părțile (Comerciantul și Paysera) se angajează să garanteze aplicarea adecvată a mijloacelor organizaționale și tehnice destinate protejării datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor împotriva distrugerii, înlocuirii, dezvăluirii sau a altor prelucrări ilegale, în mod accidental sau ilegal, așa cum este stabilită de actele juridice aplicabile.

31. Părțile (Comerciantul și Paysera) se angajează să nu stocheze datele de identificare ale Instrumentelor de plată ale Cumpărătorilor, să asigure confidențialitatea datelor de identificare a Instrumentelor de plată ale Cumpărătorilor și a datelor cu caracter personal și să se asigure că aceste date nu vor deveni cunoscute niciunei terțe persoane, inclusiv angajaților Comerciantului.

32. Paysera oferă Comerciantului, folosind serviciile Paysera pentru nevoi comerciale și profesionale, posibilitatea de a face publicitate serviciilor furnizate și bunurile vândute de acesta în Sistem, gratuit în timpul perioadei de valabilitate a Acordului. Paysera are dreptul de a șterge o astfel de descriere din Sistem sau de a nu o publica, fără un avertisment prealabil, și fără a indica motivele unei astfel de ștergeri.

33. Comerciantul este de acord ca logotipul și descrierea serviciilor furnizate și / sau bunurile vândute de acesta să fie afișate în Sistem. Paysera are dreptul de a șterge o astfel de descriere din Sistem fără un avertisment separat și fără a indica motivele pentru o astfel de ștergere.

Activități interzise

34. Comerciantului i se interzice să vândă produse sau bunuri sau servicii interzise de legislație, și alte produse sau bunuri sau servicii care, în conformitate cu cerințele țării respective (acolo unde are loc comerțul) au nevoie de o licență sau o permisiune specială, fără licențe sau permisiuni cerute de legislație.

35. Comerciantul are obligația de a se asigura că serviciile furnizate sau bunurile vândute de acesta întrunesc și nu încalcă legislația țării specifice în care sunt furnizate serviciile sau mărfurile sunt vândute.

36. În cazul în care devine evident nerespectarea de către Comerciant, sau încălcarea restricțiilor privind desfășurarea activităților interzise indicate în Supliment, sau activitatea sa nu a respectat sau a încălcat legislația unei anumite țări, iar Paysera a suferit pierderi pentru aceasta (de exemplu, au fost impuse amenzi, au fost cerute explicații, un acord cu operatorul a fost reziliat), Paysera are dreptul de a deduce într-o manieră non-contradictorie din contul Comerciantului toate cheltuielile și pierderile cauzate de culpa Comerciantului. În cazul în care contul Comerciantului nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi cheltuielile, Comerciantul va transfera imediat suma indicată de Paysera în contul indicat de Paysera.

Suspendarea serviciilor

37. Paysera, acționând în mod rezonabil și ținând seama de interesele Comerciantului, are dreptul de a limita furnizarea unei părți din sau a tuturor serviciilor fără o avertizare prealabilă, de a suspenda furnizărea serviciului descris în acest Supliment și / sau plata plăților colectate, de a inceta relațiile contractuale și să refuze să ofere servicii în viitor, în orice moment, dacă devine evident că:

37.1. Comerciantul nu respectă sau încalcă cerințele din secțiunea "Activități interzise" din acest Supliment;

37.2. Distribuirea bunurilor sau serviciilor Comerciantului poate afecta reputația de afaceri a companiei Paysera;

37.3. Datoriile Comerciantului asumate pe baza acestui Supliment sunt încălcate sau apare o amenințare reală pentru încălcarea lor, sau interesele rezonabile ale Cumpărătorilor pot fi afectate din cauza furnizării în continuare a serviciilor;

37.4. În toate celelalte cazuri prevăzute în Acordul General privind Serviciile de Plată.

38. Paysera va informa Comerciantul despre o astfel de limitare a prestării de servicii imediat (într-o oră), și în 2 (două) zile lucrătoare de la suspendarea prestării de servicii cu privire la posibilitatea returnării fondurilor care aparțin Comerciantului.

39. Scopul limitărilor prevăzute în prezentul Supliment și în Acordul General de servicii de plată este de a proteja Paysera, Comercianții, alți Clienți, Cumpărători și alte persoane terțe de posibile sancțiuni, pierderi și alte consecințe negative.

Informații despre defecțiuni

40. Paysera va notifica în prealabil Clientul, în conformitate cu procedura prevăzută în Acordul General, cu privire la defecțiunile tehnice și potențiale ale Sistemului și la sistemele sau echipamentele terților angajați de Paysera pentru furnizarea de servicii care au un impact asupra furnizării Servicii Paysera. De asemenea, Comerciantul se angajează să informeze imediat Cumpărătorii și Paysera cu privire la defecțiunile tehnice, lucrările de prevenire și reparații planificate, care pot avea un impact asupra furnizării de servicii sau vânzării de bunuri către Cumpărători.

Responsabilitate

41. Răspunderea părților este determinată de condițiile Acordului General.

42. Comerciantul este responsabil pentru indicarea și deducerea sumei precise din Instrumentul de plată depus de Cumpărător.