Pdf
Înapoi la conținut

Informația a fost actualizată în 08/02/2017

Condiții de executare a transferurilor internaționale de plăți

1. Definiții

1.1. Transferul internațional de plată - transferul de fonduri monetare ale Plătitorului inițiat de către Plătitor în contul Beneficiarului indicat de Plătitor și deschis într-o instituție a unui furnizor de servicii de plată în orice altă țară, cu excepția Republicii Lituania, sau transferul de fonduri monetare într-o altă monedă decât Euro într-un cont deschis într-o instituție a altui furnizor de servicii de plată din Republica Lituania.

1.2. Ordin de plată internațional - un ordin de plată depus de către Plătitor pentru executarea transferului internațional de plati.

1.3. Ordin de plată european - un Ordin de plată care îndeplinește toate condițiile următoare:

1.3.1. moneda plății este Euro (EUR);

1.3.2. fondurile sunt transferate Furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului într-un Stat membru sau Elveția;

1.3.3. codul internațional SWIFT (BIC) al Furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului este indicat;

11.3.4. numărul contului al Beneficiarului este indicat în conformitate cu standardul internațional al numărului de cont bancar (IBAN);

1.3.5. atât Plătitorul, cât și Beneficiarul, plătesc părțile lor din taxele percepute de Paysera și Furnizorul de servicii de plată ale Beneficiarului, adică Plătitorul plătește pentru onorariile Paysera, care sunt debitate din Cont, în timp ce Beneficiarul plătește pentru onorariile instituției Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului;

1.3.6. transferul este standard (non-urgent) sau urgent.

1.4. Condiții - condițiile actuale de executare a transferului internațional de plăți.

1.5. Cont - contul Paysera al Plătitorului indicat în transferul de plată.

1.6. Acord general - Acordul privind serviciile de plată încheiat între Plătitor și Paysera, ale cărui condiții sunt aplicate Plătitorului și în care Paysera a deschis Cont pentru Plătitor.

1.7. Banca Intermediară - o instituție care nu este nici Paysera, nici Furnizorul serviciilor de plată al Beneficiarului, dar care participă la executarea Ordinului de plată.

1.8. Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului - furnizorul de servicii de plată indicat în Ordinul de plată, la Instituția la care Beneficiarul are contul in care vor fi transferate fondurile Plătitorului.

1.9. Zi lucrătoare - o zi în care Paysera, Banca Intermediară și Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului execută operațiunile de plată în cadrul transferurilor internaționale de bani. Rețineți că zilele lucrătoare ale Paysera, ale Băncii Intermediare și ale Furnizorului de servicii de plată ale Beneficiarului pot diferi.

1.10. Țară membră - o țară care este membră a Uniunii Europene și a Spațiului Economic European (SEE).

1.11. Țară străină - o țară care nu este membră a Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (SEE).

1.12. Cerere de Anulare - o comandă a Plătitorului de a anula Ordinul de plată și de a returna fondurile transferate în contul Plătitorului.

1.13. Cerere de Modificare – o cerere a Platitorului privind clarificarea sau schimbarea datelor Ordinului de Plata.

1.14. Tarife - prețurile pentru serviciile și operațiunile Paysera confirmate conform procedurii stabilite de către Paysera.

Atunci când utilizează serviciul indicat în prezentele Condiții, Plătitorului i se aplică toți termenii și condițiile din Acordul General și, în plus, termenii și condițiile stabiliti în prezentul Supliment. Termenii din prezentul Supliment sunt utilizați în sensul definit în Acordul General, dacă prezentul Supliment nu indică altceva.

2. Dispoziții generale

2.1. La depunerea Ordinului de plată, Plătitorul își asumă toată răspunderea pentru corectitudinea și exhaustivitatea cerințelor Ordinului de plată transmis către Paysera și este de acord cu prezentele Condiții.

2.2. Paysera execută ordinul de plată prezentat de către Plătitor în conformitate cu prezentele Condiții, Acordul General și legislația Republicii Lituania.

2.3. Ordinul de plată, anularea sau modificarea acestuia trebuie trimise către Paysera în scris (prin e-mail sau prin altă metodă acceptabilă de către Paysera).

3. Termenii și Procedura de executare a Ordinului de plată

3.1. În cazul în care Plătitorul este un Utilizator și transferul este efectuat într-o monedă a unei țări membre într-un cont dintr-o țară membră, Paysera execută ordinul de plată, adică fondurile sunt transferate Furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului, în termenii indicați în Tarife. /p>

3.2. În cazul în care Plătitorul nu este Utilizator sau transferul este efectuat într-o monedă a unui Stat Membru într-un cont dintr-o țară străină sau într-o monedă a unei țări străine, Paysera transmite Ordinul de Plată către Banca Intermediară, în termenii indicați în Tarife . Banca Intermediară execută un astfel de Ordin de plată transferând fondurile către Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului sau unei alte bănci intermediare, în conformitate cu reglementările interne de lucru ale băncii intermediare și în termenii prevăzuți în actele legislative obligatorii.

3.3. Paysera debitează suma indicată în Ordinul de plată din Contul Plătitorului atunci când transferă Ordinul de Plată pentru executare și trimite fonduri către Banca Intermediară sau către Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului.

3.4. Paysera nu își asumă răspunderea dacă Ordinul de plată nu este executat din cauza unor cerințe false sau incomplete ale ordinului de plată. De asemenea, Paysera nu este responsabilă de erorile comise de Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului și / sau de creditarea întârziată a fondurilor în contul Beneficiarului de către Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului sau atunci când Plătitorul nu indică în Ordinul de Plată toate datele solicitate de Furnizorul de servicii de plată ale Beneficiarului, care sunt necesare pentru a credita fonduri în contul Beneficiarului.

3.5. În cazul în care Plătitorul este un Utilizator și transferul este efectuat într-o monedă a unei țări membre într-un cont dintr-o țară membră, Paysera își asumă răspunderea față de Plătitor pentru transferul de fonduri către Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului în termenii prevăzuți în Tarife, dar nu poartă răspunderea pentru erorile Furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului și a procedurile sale de lucru aplicate pentru executarea Ordinului de plată. În alte cazuri, adică atunci când Plătitorul nu este Utilizator sau transferul este efectuat într-o monedă a unei țări membre într-un cont dintr-o țară străină sau într-o monedă a unei țări străine, Paysera nu este responsabila pentru erorile comise de Banca Intermediară și Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului, precum si a procedurile de lucru aplicate pentru executarea transferului de plată, și își asumă răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unui astfel de Ordin de plată asupra Plătitorului numai dacă s-a procesat din culpa Paysera.

3.6. Paysera nu își asumă răspunderea pentru eventualele pierderi ale Plătitorului care au avut loc ca urmare a unei modificări ale cursului de schimb valutar în timpul executării transferului de plată.

4. Anularea și modificarea ordinului de plată

4.1. Plătitorul poate trimite o Cerere de Anulare către Paysera, iar suma din Ordinul de plată, împreună cu taxele, vor fi returnate in Cont numai dacă Paysera nu a trimis Ordinul de Plată Furnizorului de Servicii de Plăți al Beneficiarului sau Banca Intermediară. În alte cazuri, la cererea Plătitorului, Paysera poate contacta Banca Intermediară sau Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului cu privire la posibilitatea anulării Ordinului de plată, însă Paysera nu garantează executarea Anularii. În astfel de cazuri, pot fi percepute taxe suplimentare aplicate de Banca Intermediară și / sau de Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului. Ordinul de plată poate fi anulat numai în cazul unui acord între plătitor și Paysera.

4.2. Plătitorul poate să trimită către Paysera Cerere de Modificare a datelor indicate în Ordinul de plată, cu excepția modificărilor în suma, moneda și contul indicat în ordinul de plată, deoarece aceste date nu pot fi modificate. Paysera modifica Ordinul de plată conform informațiilor specificate în Cererea de Modificare numai dacă Paysera nu a trimis încă un mesaj cu privire la ordinul de plată către Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului sau al băncii intermediare înainte de depunerea Cererii de Modificare. Dacă fondurile au fost deja debitate din contul corespondent al Paysera și / sau un mesaj despre ordinul de plată a fost deja trimis către Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului sau al băncii intermediare, Paysera informează Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului sau Banca Intermediară, respectiv, cu privire la Cererea de Modificare, dar nu își asumă responsabilitatea pentru executarea Cererii de Modificare, adică în acest caz executarea Cererii de Modificare depinde de cerințele Furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului sau Banca Intermediară și acordul Beneficiarului.

4.3. În cazul Ordinului de plată european, Cererea de Modificare nu poate fi operata. În cazul în care Plătitorul prezintă această Cerere de Modificare, Paysera nu va trebui să accepte și / sau să o execute.

5. Comisioane

5.1. Pentru executarea, anularea și modificarea Ordinului de plată, precum și pentru alte servicii furnizate și alte operațiuni executate de Paysera, Plătitorul plătește taxele stabilite în preț și valabile la momentul furnizării serviciului Paysera sau al executării operațiunii. Taxele sunt plătite conform procedurii și în termenii stabiliți în Acordul General, prin debitarea acestora din cont. Plătitorul acordă Paysera dreptul de a debita comisioanele indicate în prezenta clauză și din alte conturi ale Plătitorului, în conformitate cu procedura stabilită în Acordul General, fără o cerere separată din partea Plătitorului.

5.2. În conformitate cu opțiunile indicate în Tarife și în conformitate cu procedura stabilită în clauza 6.3 a prezentelor Condiții, Plătitorul are dreptul să indice cine trebuie să plătească taxele aplicate de Paysera, Banca Intermediară și Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului pentru executarea ordinului de plată: Plătitorul și Beneficiarul sau numai Plătitorul.

5.3. În cazul în care Plătitorul plătește pentru taxele percepute de către Banca Intermediară și Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului, dar suma plătită de către Plătitor pentru executarea Ordinului de plată nu acoperă toate onorariile Băncii Intermediare și ale Furnizorului serviciilor de plată al Beneficiarului legate de executarea Ordinului de plată, Plătitorul autorizează Paysera să debiteze diferența dintre comisioanele percepute de către Banca Intermediară și Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului și taxa plătită către Paysera din Cont și / sau un alt cont al Plătitorului deschis de către Paysera în conformitate cu procedura stabilită în Acordul General încheiat cu Paysera, fără o comandă separată a Plătitorului.

5.4. În cazul în care Ordinul de plată este returnat din motive independente de Paysera (de exemplu, din cauza erorilor Băncii Intermediare selectate de Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului, sau a Beneficiarului, sau a oricărei alte bănci intermediare, sau datorită unor cerințe inexacte sau incomplete din Ordinul de plată, cat și alte cazuri similare), suma indicată în Ordinul de plată este returnată în Cont, în timp ce taxele și / sau penalizările plătite de către Plătitor nu sunt restituite pentru întârzierea executării ordinului de plată nu sunt plătite, și toate costurile legate de returnarea fondurilor sunt debitate din cont.

6. Completarea Ordinului de plată

6.1. Ordinul de plată se completează în conformitate cu instrucțiunile date în Sistem.

6.2. Codul valutei este indicat prin selectarea unui standard utilizat în Sistem.

6.3. Rubrica "Tip de plată a taxelor":

6.3.1. În cazul în care Plătitorul selectează să împartă comisioanele (SHA), Plătitorul plătește taxele percepute de Paysera, care sunt debitate din cont, în timp ce Beneficiarul plătește taxele percepute de Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului, care pot fi debitate din suma transferat la Destinatar. În cazul în care transferul se efectuează într-o monedă a unui stat membru către un cont dintr-o țară străină sau într-o monedă a unei țări străine, Beneficiarul va plăti, de asemenea, comisioanele băncii intermediare care pot fi deduse din suma transferată către Beneficiar. Opțiunea de plată actuală este obligatorie atunci când transferul este efectuat într-o monedă a unei țări membre către un cont dintr-o țară membră;

6.3.2. Dacă Plătitorul alege să suporte toate taxele (OUR), Plătitorul plătește taxele percepute de Paysera, Banca Intermediară și Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului, care sunt debitate din Cont. Paysera nu își asumă responsabilitatea în cazul în care Banca Intermediară și / sau Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului nu respectă instrucțiunile Paysera sau din alte motive care nu țin de controlul Paysera, sau in cazul in care Beneficiarul nu primește întreaga sumă indicată în Plata in contul său. Opțiunea de plată actuală se selectează numai dacă transferul este executat într-o monedă a unei țări membre către un cont dintr-o țară străină sau într-o monedă a unei țări străine;

6.3.3. în cazul în care Plătitorul nu selectează niciuna dintre opțiuni, se consideră că onorariile Paysera, Banca Intermediară și Furnizorul de Servicii de Plăți ale Beneficiarului sunt împărțite între Plătitor și Beneficiar (SHA).

În câmpul "Tipul plăți", Plătitorul indică tipul de plată conform opțiunilor indicate în tarifare, prin selectarea uneia dintre următoarele: "Standard", "Urgent" sau "Foarte urgent". Dacă nu este selectată niciuna dintre opțiuni, se consideră că tipul de plată este "Standard".

6.5. În câmpul "Detaliile de plată ", Plătitorul indică scopul ordinului de plată și alte informații suplimentare privind Ordinul de plată.

6.5.1. Dacă instrucțiunile furnizate în sistem într-un anumit caz (de exemplu, în cazul unei reîncărcări a contului) necesită indicarea unor date specifice, Plătitorul trebuie să respecte instrucțiunile și să indice datele specifice conform instrucțiunii (de exemplu, numărul Contului Paysera). În caz contrar, Paysera nu își asumă responsabilitatea pentru executarea Ordinului de plată.

6.5.2. La depunerea unui Ordin de plată pentru efectuarea transferului de plăți într-un cont din Federația Rusă, Plătitorul va indica codul operațiunii valutare (VO) (5 cifre), care va fi selectat în funcție de scopul plății din tabelul de coduri: "VO codes".

6.6. Plătitorului i se recomandă să completeze câmpul "Corespondentul bancar al Beneficiarului" dacă transferul este efectuat în țara Beneficiarului (cu excepția Republicii Lituania) într-o valuta care nu este o monedă națională a țării Beneficiarului (de ex. când efectuați un transfer în dolari SUA în Federația Rusă).

6.7. Ordinul de plată este prezentat de către Plătitor sau persoane autorizate în mod corespunzător de către Plătitor..

6.8. În cazul în care transferul este efectuat într-un cont dintr-o Tară membră sau Elveția, Plătitorului i se recomandă întotdeauna să indice numărul de cont al Beneficiarului în conformitate cu standardul IBAN și cu codul internațional al Furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului SWIFT (BIC)

6.9. Plătitorul confirmă faptul că este conștient de faptul că, dacă fondurile sunt transferate într-un cont dintr-un stat membru sau în Elveția și codul BIC (SWIFT) al Furnizorului de servicii de plată al Beneficiarului sau numărul de cont al Beneficiarului conform standardul IBAN nu este indicat în ordinul de plată, Paysera, la discreția sa, poate fie refuza executarea Ordinului de plată, sau il va executa, dar în acest caz permite Băncii Intermediare și / sau Furnizorului de servicii de plată al Primitorului să perceapă o majorare a comisionului. În acest caz, Plătitorul acordă Paysera dreptul de a debita comisionul mai mare (taxă suplimentară) perceput de Banca Intermediară și / sau de Furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului din Conturile Plătitorului, în conformitate cu procedura stabilită în Acordul General încheiat între Plătitor și Paysera, fără o comandă separată de la Plătitor.