Pdf
Înapoi la conținut

Actualizat: 08/12/2020

Reguli privind furnizarea serviciilor de inițiere a plăților și furnizarea de informații asupra contului

Interfața de conectare deschisă – interfață tehnică publică pentru întreținerea conexiunii între furnizorii de servicii de plată, furnizorii de servicii de inițiere a plăților, furnizorii de servicii de informații asupra contului și alți furnizori de servicii de plată care gestionează conturile, plătitorii și beneficiarii.

Furnizor de Servicii de Inițiere a Plăților, Furnizor de Servicii de Informare a Contului, Paysera – Paysera LT, UAB, codul entității juridice: 300060819, adresa oficială: Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352, e-mail : [email protected], telefon: +370 52071558. având Licența Emitentă de Monedă Electronică nr. 1, emisă la data de 27 Septembrie 2012; Instituția care a eliberat licența și efectuează activitățile de control este Banca Centrală a Lituaniei; cod de identificare 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, Vilnius, e-mail [email protected], phone No. (8 5) 268 0501; datele despre Paysera LT, UAB sunt colectate și stocate în Registrul entităților juridice din Republica Lituania.

Plătitor– o persoană fizică   sau juridică care are un cont (conturi) de plăți în altă instituție (instituții) de prestări de servicii de plată și care permite efectuarea sau transmiterea de ordine de plată din respectivul cont de plată (conturi) utilizând serviciile furnizate de Paysera descrise în prezentele Reguli

Serviciul de inițiere a plăților, SIP – un serviciu de plată, atunci când se inițiază un ordin de plată, la cererea Plătitorului, din contul de plăți deschis în altă instituție decât a prestatorului de servicii de plată prin intermediul furnizorului de Servicii de inițiere a plății.

Furnizor de servicii de plată, PSP – în conformitate cu prezentele Reguli se înțelege un furnizor de servicii de plată, în instituția căruia Plătitorul are un cont de plăți de unde intenționează să efectueze un transfer (de exemplu, bănci, alte instituții de credit etc.)

Serviciul de informare asupra conturilor, AIS – un serviciu de plată, în care informațiile consolidate despre unul sau mai multe conturi de plată ale Plătitorului din instituția unui alt furnizor de servicii de plată sunt furnizate prin intermediul internetului.

Reguli – prezentele reguli privind furnizarea serviciilor de inițiere a plăților și furnizarea de informații asupra contului.

Caracteristicile generale ale PIS si AIS

1. Aceste reguli determină funcționarea PIS și AIS în sistemul Paysera, furnizează principalele caracteristici ale PIS și ale AIS, reglementează procesarea datelor cu caracter personal ale Plătitorului în scopul furnizării PIS și AIS pentru Plătitor.

2. AIS furnizat de Paysera permite Plătitorului, care intenționează să utilizeze PIS, să primească informații despre conturile sale din alte Instituții PSP, soldul fondurilor din aceste conturi și / sau să selecteze un cont din care Plătitorul intenționează să inițieze un ordin de plată prin interfața "Conexiune Deschisă" dezvoltată de Paysera.

3. Folosind PIS-ul furnizat de Paysera, Plătitorul are posibilitatea de a iniția și confirma (autoriza) un ordin de plată generat automat de Plătitor de către Paysera către instituția PSP a Plătitorului.. 

4. Paysera nu aplică comisionul către Plătitor, nici pentru furnizarea AIS, nici PIS. Cu toate acestea, Plătitorul în conformitate cu prezentele reguli, este informat că taxa standard aplicată Plătitorului de către instituția sa pentru un transfer de plată de un anumit tip taxat de PSP-ul Plătitorului, va fi aplicată pentru transferul de plată. Dacă PSP-ul Plătitorului informează despre taxa unui astfel de transfer de plată, Paysera va informa, de asemenea, Plătitorul înainte de a autoriza ordinul de plată.

Descrierea detaliată a funcționării PIS si AIS

5. Înainte de a furniza AIS și PIS, Plătitorul este informat în mod clar și fără echivoc că serviciile vor fi furnizate de Paysera în conformitate cu prezentele Reguli și numai cu acordul Plătitorului. După ce a luat la cunoștiință informațiile menționate și cu Regulile, Plătitorul își exprimă consimțământul de a iniția SIP și AIS cu acțiunile lor, adică în dependență de integrarea tehnică a Plătitorului - fie făcând clic pe butonul de consimțământ într-o fereastră nouă, fie alegând altfel să inițieze furnizarea de SIP și AIS. Plătitorul confirmă, de asemenea, consimțământul acordat ulterior, introducând datele de conectare la serviciile bancare electronice ale PSP-ului și confirmând ordinul de plată generat de Paysera.

6. Plătitorul își exprimă consimțământul pentru furnizarea PIS AIS și își introduce datele bancare electronice pentru a se conecta la PSP prin intermediul interfeței de conexiune deschisă acceptată de Paysera, unde un ordin de plată este generat și inițiat automat în numele Plătitorului. La executarea acestei funcții, Paysera nu colectează, acumulează și nu stochează date bancare electronice (date de securitate personalizate) furnizate de Plătitor. Informațiile pe care Plătitorul le folosește pentru a se conecta la serviciile bancare electronice (ID-ul clientului, parola, codurile generate, codurile cardului de parolă sau orice altul) sunt criptate și utilizate o singură dată pentru inițierea ordinului de plată, informații despre cont și în timpul unei singure sesiuni.

7. Folosind Paysera SIP, Plătitorul în numele lor și unilateral, inițiază trimiterea ordinului de plată către PSP-ul selectat. Plătitorul poate anula un ordin de plată până în momentul în care ordinul de plată este confirmat (autorizat). Dorința de anulare a unui ordin de plată este exprimată de Plătitor prin încheierea sesiunii și nu confirmarea (autorizarea) ordinului de plată.

8. Folosind AIS furnizat de Paysera, Plătitorul îi sunt furnizate informațiile despre contul sau conturile Plătitorului la o instituție PSP specifică în timpul PIS. Dacă Plătitorul are mai multe conturi de plată la o instituție specifică a PSP, Plătitorul poate selecta contul de plată din care intenționează să execute ordinul de plată.

9. Folosind PIS-ul furnizat de Paysera, după ce Plătitorul se conectează la PSP-ul său prin interfața "Conexiune Deschisă" dezvoltată de Paysera, Paysera generează automat un ordin de plată în funcție de datele Plătitorului furnizate către Paysera, indicând și următoarele:

9.1. Paysera este indicată ca destinatar și informațiile despre destinatarul final sunt furnizate Plătitorului în câmpul scopul plății;

9.2. dacă destinatarul final este un client al Paysera, scopul plății este indicat automat în funcție de datele destinatarului final pentru ca destinatarul final să poată recunoaște cu ușurință plata efectuată de către Plătitor, adică bunurile sau serviciile achiziționate, și scopul plății;

9.3. suma de plată generată automat în timpul furnizării PIS și confirmată de Plătitor în timpul inițierii ordinului de plată;

9.4. după ce se generează un ordin de plată, suma, beneficiarul fondurilor sau alte date aferente tranzacției, nu pot fi modificate.

10. Plătitorul va confirma (autoriza) un ordin de plată creat automat de Paysera.

11. După furnizarea cu succes a serviciului de inițiere a ordinelor de plată, prin intermediul unui suport durabil, Paysera transmite o confirmare Plătitorului și destinatarului fondurilor despre inițierea corectă a ordinului de plată și finalizarea cu succes a acestuia, care este, de asemenea, o confirmare a faptului că Ordinului de plată a fost inițiată în mod corespunzător la instituția PSPa Plătitorului. Alături de aceste informații, Paysera transmite alte date primite în timpul unei tranzacții de plată care permite Plătitorului și destinatarului final să recunoască tranzacția de plată, suma și datele necesare pentru ca destinatarul final să îl recunoască pe Plătitor.

12. Paysera va informa beneficiarul fondurilor cu privire la executarea cu succes a plății.

13. Atunci când furnizează PIS, Paysera furnizează Plătitorului și destinatarului date care permit identificarea operațiunii de plată și a Plătitorului.

14. Atunci când furnizează PIS si/sau AIS, Paysera nu păstrează fondurile Plătitorului în orice moment.

Responsabilitate

15. Paysera își asumă întreaga responsabilitate pentru depunerea corectă a ordinului de plată al Plătitorului către PSP selectat de către Plătitor, precum și pentru securitatea și confidențialitatea datelor de conectare in Internet Bankingul Plătitorului

16. În cazul în care Paysera furnizează PIS în conformitate cu ordinul de plată inițiat de către Plătitor și în conformitate cu aceste informații, fondurile indicate de Plătitor au fost creditate beneficiarulului fondurilor, dar din anumite motive fondurile nu au fost deduse și transferate sau a fost returnate Plătitorului, Paysera va considera aceste fonduri drept datorie a Plătitorului pentru destinatarului fondurilor

17. În cazul în care Plătitorul constată o tranzacție neautorizată sau executată necorespunzător prin intermediul serviciilor Paysera, Plătitorul trebuie să contacteze operatorul contului său de plată în conformitate cu procedura indicată de Contractul cu operatorul său de cont.

Protejarea datelor

18. Asigurând securitatea transferurilor de plată și confidențialitatea datelor Plătitorilor, Paysera nu stochează nicio informație a Plătitorului în legătură cu datele personalizate de securitate (de exemplu, identificatori unici, parole sau coduri de confirmare a comenzii de plată (autorizare)) în tehnologia informației sisteme și servere utilizate. Toate datele primite sunt transmise de către persoana respectivă și / sau PSP său.

19. Toate datele de conectare personalizate (date de securitate personalizate) pentru serviciile bancare electronice ale Plătitorului sunt utilizate doar în timpul sesiunilor unice, în timpul cărora sunt criptate și nu pot fi văzute, recuperate sau utilizate în sistemul Paysera. De fiecare dată când Plătitorul depune o cerere de inițiere a unei comenzi de plată și / sau a unei solicitări de informații despre cont, trebuie să confirme din nou identitatea cu PSP care își operează contul.

20. Toate datele furnizate de Plătitor în sistemul Paysera în timpul executării plății sunt transmise unei instituții PSP printr-un canal sigur securizat prin certificat SSL. Prin urmare, datele de conectare la serviciile bancare electronice ale plătitorului și codurile de confirmare a autorizației de plată (autorizare) rămân în siguranță și nu pot fi preluate de terțe persoane.

21. În scopul furnizării SIP și AIS în sistemul Paysera, pot fi prelucrate următoarele date (inclusiv date cu caracter personal): numele complet al Plătitorului, numărul național de identificare, data plății, suma plății, scopul plății, adresa de e-mail, adresa IP , lista conturilor plătitorului și soldul acestora, și numărul de cont al Plătitorului.

22. Paysera prelucrează datele cu caracter personal ale plătitorului pe baza legislației care reglementează serviciile de plată și necesitatea executării acordului privind furnizarea de SIP și AIS la care persoana vizată este parte. 

23. Paysera prelucrează datele (inclusiv datele cu caracter personal) ale Plătitorului în conformitate cu următoarele prevederi:

23.1. se asigură că informațiile despre Plătitor primite în timpul furnizării SIP sau AIS vor fi furnizate numai în măsura în care este necesar să se furnizeze serviciul sau legislația impune acest lucru

23.2. nu stochează date de plată sensibile ale Plătitorului, și anume date care pot fi utilizate pentru a comite fraude și care includ date de securitate personalizate;

23.3. se asigură că datele de securitate personalizate ale Plătitorului nu vor fi disponibile altor părți, cu excepția Plătitorului în sine și a emitentului datelor de securitate personalizate (PSP relevant);

23.4. nu colectează sau prelucrează datele în scopuri care nu au legătură cu furnizarea PIS și / sau AIS;

23.5. are acces numai la conturile de plată indicate și la informațiile referitoare la tranzacțiile de plată aferente;

23.6. nu modifică datele personale ale Plătitorului specificate în ordinul de plată;

23.7. pune în aplicare măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii și oricărei alte manipulări ilegale accidentale sau ilegale, în conformitate cu legislația care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal;

23.8. implementează măsuri pentru a preveni utilizarea SIP sau AIS de către persoanele care încearcă să obțină sau să preia controlul asupra fondurilor prin înșelăciune

24. Plătitorul are dreptul de a lua la cunoștință datele personale prelucrate de Paysera. Plătitorul are dreptul de a primi informații cu privire la dacă Paysera prelucrează datele lor personale și, dacă o face, să le cunoască și să primească informații din ce surse și ce date cu caracter personal sunt colectate, care este scopul prelucrării sale și cui este sau poate fi depus; să primească o copie a datelor lor personale de la Paysera în conformitate cu procedura stabilită în legislația aplicabilă. Paysera, după ce a primit o solicitare scrisă de la Plătitor, va trimite datele solicitate în scris în termenul specificat în legislație sau va indica motivele pentru care a refuzat să satisfacă această solicitare. Datele pot fi furnizate gratuit o dată pe an calendaristic, dar în alte cazuri furnizarea de date poate fi taxată la o sumă care nu depășește costurile furnizării datelor. Mai multe despre dreptul de acces la datele cu caracter personal și despre procedură.

25. Plătitorul are dreptul de a solicita Paysera să corecteze datele personale incorecte și / sau incomplete, sau să furnizeze gratuit datele complete, prin trimiterea unei solicitări.

26. Plătitorul are dreptul să solicite încetarea procesării datelor sale personale (ștergerea datelor) dacă datele personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost primite sau dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal sau dacă datele cu caracter personal trebuie șterse prin respectarea unei datorii legale. Dreptul Plătitorului de a solicita ștergerea datelor sale personale care sunt procesate poate fi limitat sau imposibil de aplicat din cauza obligațiilor legale ale Paysera, în calitate de furnizor de servicii de plată, de a proteja datele despre identificarea clientului, tranzacțiile de plată, acordurile încheiate și așa mai departe, pentru perioada stabilită de lege.

27. În scopul furnizării PIS si/sau AIS, datele cu caracter personal sunt stocate timp de 3 ani de la primirea lor.

28. Cererile de acces, corectare și ștergere a datelor vor fi trimise prin e-mail la [email protected]. În cerere, clientul trebuie să își indice în mod clar numele și prenumele. Contactele Ofițerului pentru protecția datelor Paysera: [email protected].

29. În furnizarea serviciilor PIS și / sau AIS, cookie-ul necesar PHPSESSID, care asigură performanța corectă a serviciilor PIS și / sau AIS, este instalat pe dispozitivul Plătitorului pe toată durata sesiunii web. Plătitorul poate modifica setările browserului său astfel încât cookie-ul să nu fie acceptat sau să fie șters, cu toate acestea, în acest caz, serviciile PIS și / sau AIS nu vor fi disponibile din motive tehnice. 

Dispoziții finale

30. Plătitorul care utilizează serviciile Paysera este sfătuit să se familiarizeze cu instrucțiunile și recomandările pentru utilizarea în siguranță a sistemului Paysera.

31. Prezentele Reguli sunt supuse legii Republicii Lituania, chiar dacă un litigiu între Plătitor și Paysera intră sub jurisdicția unei alte țări decât Republica Lituania.

32. Plătitorul are dreptul de a depune cereri și reclamații cu privire la serviciile de plată furnizate la adresa generală de e-mail[email protected]. Pretenția scrisă a Plătitorului va fi examinată cel târziu în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazuri excepționale, în cazul în care, din cauza circumstanțelor independente de voința Paysera, răspunsul nu poate fi furnizat în termen de 15 zile-lucratoare, Paysera trebuie să răspundă indecisiv. În orice caz, răspunsul trebuie furnizat cel târziu în termen de 35 de zile lucrătoare.

33. În cazul în care Plătitorul nu este mulțumit de soluția Paysera, Plătitorul are dreptul de a exercita alte căi de atac și:

33.1. să depună o plângere la Banca Lituaniei la adresa Totorių st. 4, LT-01121 Vilnius sau prin e-mail la adresa[email protected].

33.2. În cazul în care Plătitorul este un utilizator, acesta are, de asemenea, dreptul de a contacta Banca Lituaniei ca instituție care soluționează litigiile în materie de consum în mod extrajudiciar (află mai multe).

34. În caz de nerezolvare a unui litigiu pe cale amiabilă sau printr-o altă metodă extrajudiciară de soluționare a litigiilor, litigiul va fi soluționat de instanțele judecătorești în conformitate cu procedura stabilită de lege în funcție de sediul biroului Paysera.

35. Persoana care utilizează AIS și SIP în sistemul Paysera recunoaște că este familiarizată cu prezentele Reguli.

36. Paysera își rezervă dreptul de a modifica aceste reguli unilateral în orice moment, iar aceste modificări intră în vigoare la publicarea lor pe website-ul Paysera.

Istoricul Regulilor

Reguli pentru furnizarea serviciilor de inițiere a plății și de informare a contului versiune până la 20/07/2020

Reguli pentru furnizarea serviciilor de inițiere a plății și de informare a contului versiune până la 08/12/2020