Pdf
Înapoi la conținut

Actualizat: 16/09/2019

Politica de confidențialitate

Dispoziții Generale

1. In conformitate cu Acordul de Control Comun Nr 20180919 din Septembrie 19, 2018, controlorul tău de date personale este rețeaua Paysera. Datele de contact ale Paysera sunt disponibile la www.paysera.com. Datele de contact ale agentului de protecție a datelor autorizat de Paysera: dpo@paysera.com.

2. Datele personale colectate de Paysera sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția juridică a datelor cu caracter personal a Republicii Lituania, Regulamentul general privind protecția datelor și alte acte juridice. Toți angajații, agenții și angajații agenților Paysera care cunosc secretul datelor cu caracter personal trebuie să-l mențină în siguranță chiar și după încetarea raportului de muncă sau relației contractuale.

3. În scopul prelucrării datelor cu caracter personal, Paysera poate angaja procesatori de date și / sau, la propria sa discreție, să angajeze alte persoane care să îndeplinească anumite funcții în numele Paysera. În astfel de cazuri, Paysera va lua măsurile necesare pentru a se asigura că aceste date sunt procesate de către prelucrătorii de date cu caracter personal în conformitate cu instrucțiunile Paysera și legislația aplicabilă. Paysera solicită, de asemenea, procesatorilor de date cu caracter personal să pună în aplicare măsuri adecvate pentru securitatea datelor cu caracter personal. În astfel de cazuri, Paysera se va asigura că aceste persoane vor face obiectul obligației de nedivulgare și nu vor putea folosi aceste informații în niciun alt scop, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea funcțiilor care le-au fost atribuite.

4. Această Politică de confidențialitate este un Supliment al Acordului General privind serviciile de plată, care intră în vigoare împreună cu Acordul General privind servicii de plată după înregistrarea în sistem. Această Politică de confidențialitate prevede reguli de bază pentru colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea datelor tale personale și a altor informații referitoare la tine, precum și domeniul de aplicare a datelor personale procesate, scopurile, sursele, destinatarii și alte aspecte importante ale procesării datelor în utilizarea serviciilor Paysera ca furnizor de servicii de plată. Prin urmare, este recomandat să analizezi detaliat prevederile acestei Politici de confidențialitate înainte de a începe să folosești serviciile Paysera.

5. Paysera respectă dreptul persoanei la confidențialitate și depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor personale și a altor informații prelucrate pe acest site web.

6. Poți să vizitezi acest site fără să furnizezi nicio informație despre tine, cu toate acestea, dacă doresti să deschizi un cont în sistemul Paysera și / sau să utilizezi alte servicii de plată oferite de Paysera, Paysera îți va solicita să furnizezi date personale indicate în sistem și să efectuezi proceduri de identificare stabilite.

7. Vizind acest site și / sau utilizând informațiile conținute în acesta și / sau serviciile, confirmați că ați citit Politica de confidențialitate, o înțelegeți și sunteți de acord cu aceasta. Paysera își rezervă dreptul, la propria discreție, de a modifica prevederile prezentei Politici de confidențialitate, prin urmare, atunci când vizitați acest site, aveți responsabilitatea de a vă asigura că sunteți familiarizat cu cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate care vi se aplică în timpul în care vizitați site-ul web.

Scopurile prelucrării. Furnizori de date, termeni și destinatari

8. Scopul principal pentru care Paysera colectează datele tale personale este să furnizeze serviciile de plată ale Paysera Clienților care trimit și primesc plăți. În calitate de furnizor de servicii de plată, Paysera este obligată prin lege să iți stabilească și să iți confirme identitatea înainte de a intra în tranzacții cu servicii financiare cu tine, de asemenea, la momentul furnizării serviciilor, să solicite informații suplimentare, să evalueze și să stocheze aceste informații pentru perioada de păstrare stabilită de legislație. Luând în considerare acest lucru, trebuie să furnizezi informații corecte și complete. Mai mult, Paysera specifică datele și scopul pentru care sunt colectate aceste date.

9. SCOP: Identificarea Clientului, furnizarea de servicii de plată (deschiderea Contului, transferuri de fonduri, colectarea plăților și altele) sau implementarea altor obligații legale ale prestatorului de servicii de plată.

9.1. Datele personale sunt prelucrate în acest scop, în conformitate cu cerințele legale referitoare la:

9.1.1. stabilirea și verificarea identității Clientului;

9.1.2. încheierea și executarea contractelor cu Clientul sau pentru a lua măsuri la cererea clientului;

9.1.3. executarea transferurilor de fonduri și transmiterea informațiilor necesare, în cadrul unui transfer în conformitate cu legislația;

9.1.4. implementarea principiilor privind "Cunoașterea Clientelei";

9.1.5. monitorizarea continuă și periodică;

9.1.6. evaluarea riscurilor;

9.1.7. actualizarea datelor clienților pentru a asigura acuratețea acestora;

9.1.8. prevenirea posibilității de spălare a banilor și finanțarea terorismului, prevenirea fraudei, depistarea, investigarea și informarea acestei activități, determinarea persoanelor expuse politic sau sancțiunile financiare impuse clientului;

9.1.9. asigurarea unui management adecvat al riscurilor și al organizării.

9.2. În acest scop pot fi procesate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de identificare personală, adresa, data nașterii, datele dintr-un act de identitate și o copie a documentului, fotografia, transmisia video directă (transmisie directă video) cetățenia, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul Contului de plată, adresa IP, activitatea curentă, funcția publică curentă, alte date cerute de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

9.3. Aceste date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în baza unei obligații legale impuse prestatorului de servicii de plată, respectiv Legea privind plățile din Republica Lituania, Legea privind moneda electronică și instituțiile de bani electronice din Republica Lituania și Legea privind Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Lituania și sunt necesare pentru deschiderea unui Cont și / sau furnizarea unui Serviciu de plată.

9.4. Perioada de păstrare a datelor: 8 (opt) ani de la încetarea relației de afaceri cu Clientul. Perioada de reținere poate fi prelungită pentru o perioadă care nu depășește 2 (doi) ani, cu condiția să existe o cerere motivată din partea unei autorități competente. O astfel de perioadă de păstrare a datelor este impusă de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Lituania.

9.5. Furnizorii de date: Subiectul Datelor, instituțiile de credit și alte instituții financiare și sucursalele acestora, Centrul de registre PE, bazele de date pentru verificarea datelor documentelor personale (baze de date ale documentelor expirate și alte baze de date internaționale), registrele verificării autorității (registrele autorității notariale și altele (de exemplu, în Lituania, UAB "Creditinfo Lietuva" sau alții), societăți care păstrează registre de sancțiuni internaționale, alte persoane.

9.6. Grupuri de recipienți de date: autorități de supraveghere, instituții de credit, financiare, de plată și / sau electronice, instituții de investigație înainte de judecată, Inspectoratul Fiscal de Stat, agenți ai serviciilor de plată din Paysera (în cazul în care operațiunea este efectuată prin utilizarea serviciilor lor) fondurile de tranzacție care primesc informațiile în declarațiile de plată, împreună cu fondurile tranzacției, agenții de recuperare și recuperare a datoriilor, societățile care procesează dosare debitoare consolidate, avocați, executori judecătorești, auditori, alte entități cu interes legitim, alte entități în temeiul unui acord cu Paysera, cu condiția să fii dat consimțământul dvs. separat pentru asta.

9.7. Datele pot fi furnizate țărilor terțe (din afara Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European) numai în cazul în care transferul tău de plată este efectuat către o țară terță sau un partener (corespondent) dintr-o țară terță este implicat în executarea plății.

10. SCOP: Gestionarea datoriilor.

10.1. Datele personale în acest scop sunt prelucrate pentru a gestiona și colecta datorii, pentru a depune cereri, procese și alte documente, pentru a furniza documente pentru colectarea datoriilor.

10.2. În acest scop pot fi procesate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de identificare personală, adresa, data nașterii, datele dintr-un act de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul Contului de plată, adresa IP,

10.3. Perioada de păstrare a datelor: data scadenței datoriei este de 10 (zece ani) de la data creării datoriei și după deschiderea procedurii judiciare, termenul este prelungit până la rambursarea datoriei și pentru 24 (douăzeci și patru) luni după rambursare. Perioada de păstrare a datelor se bazează pe termenele de prescripție pentru procedurile prevăzute de Codul civil al Republicii Lituania.

10.4. Furnizori de date: Subiecții Datelor, instituțiile de credit, financiare, de plată și / sau electronice, Centrul PE al Registrului, Registrul Populației, societățile care procesează dosare debitoare consolidate (de exemplu în Lituania, UAB "Creditinfo Lituania" sau alții);

10.5. Grupuri de recipienți de date: companii care procesează dosare debitoare consolidate, instituții de credit, financiare, de plată și / sau electronice, avocați, executori judecătorești, instanțe, instituții de urmărire penală, Inspectoratul Fiscal de Stat, alte entități care au un interes legitim.

10.6. Datele pot fi furnizate țărilor terțe (din afara Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European), atunci când circumstanțele datoriei sunt legate de țara terță.

10.7. Te rugăm să reții că, dacă ai o datorie față de Paysera și amâni îndeplinirea obligațiilor pentru mai mult de 30 (treizeci) de zile, Paysera are dreptul de a furniza informațiile privind identitatea ta, datele de contact și istoricul de credit, datorii și informații privind executarea, datoriile și plata acestora către societățile care gestionează bazele de date ale debitorilor (cum ar fi Instituția de credit UAB "Creditinfo Lituania" din Lituania *), precum și societăților de colectare a datoriilor. Poți accesa istoricul tău de credit prin contactarea directă a biroului de credit.

11. SCOP: Să susțină și să administreze relațiile cu Clienții, să prevină disputele și să colecteze dovezi (înregistrarea convorbirilor telefonice), corespondența relațiilor de afaceri cu Clientul.

11.1. Datele personale sunt prelucrate în acest scop pentru a:

11.1.1. proteja interesele Clientului și / sau ale Paysera;

11.1.2. preveni litigiile, furniza dovezi de comunicare de afaceri cu Clientul (înregistrări de conversații, corespondență);

11.1.3. efectua evaluarea calității și asigura calitatea serviciilor furnizate de Paysera;

11.1.4. atunci când este necesar pentru executarea Contractului, pentru a lua măsuri la cererea Clientului sau pentru a pune în aplicare o obligație legală.

11.2. În acest scop pot fi procesate următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa IP, extrasele Contului de plată, înregistrările telefonice, corespondența cu Clientul.

11.3. Perioada de păstrare a datelor: 5 (cinci) ani de la încetarea relației de afaceri cu Clientul. Perioada de reținere poate fi prelungită pentru o perioadă care nu depășește 2 (doi) ani, cu condiția să existe o cerere motivată din partea unei autorități competente. O astfel de perioadă de păstrare a datelor este impusă de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Lituania.

11.4. Furnizori de date: Subiectul Datelor.

11.5. Receptori de date: autoritățile de supraveghere, companiile care procesează dosare debitoare consolidate, avocați, executori judecătorești, instanțe, instituții de urmărire penală, organisme de colectare și recuperare a datoriilor, alte entități care au un interes legitim, alte entități contractate de Paysera, doar cu consimțământul tău separat pentru asta.

11.6. Datele nu sunt furnizate țărilor din afara Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European.

12. SCOP: Evaluarea ratingului de credit, gestionarea riscului de credit și luarea deciziei automate.

12.1. Datele personale în acest scop sunt procesate pentru a evalua bonitatea clienților, pentru a gestiona riscul de credit și pentru a îndeplini cerințele legate de gestionarea managementului de risc operațional și adecvarea capitalului astfel încât Paysera să poată oferi finanțare.

12.2. Pentru acest scop pot fi procesate următoarele date personale: numele, prenumele, adresa, data nașterii, adresa de email, numărul de telefon, numărul contului de plată, adresa IP, extrasele contului platitor, soldul clientului pe cont, și istoricul plăților, veniturile, educația, locul de muncă, functia actuală detinuta, experiența de lucru, activele disponibile și datele despre rude.

12.3. Perioada de păstrare a datelor: 10 (zece) ani de la încetarea relației de afaceri cu clientul.

12.4. Furnizorii de date: persoanele vizate, instituțiile de credit și alte instituții financiare și sucursalele acestora, agentiile forțelor de ordine, alte registre și instituții de stat, societățile care procesează dosare debitoare consolidate (de exemplu, în Lituania, UAB "Creditinfo Lituania" sau alte persoane), persoanele fizice care furnizeaza date despre soți, copii și alte persoane legate de rudenie sau afinitate, co-debitori, garanți, furnizori de garanții etc., persoane juridice atunci când clienții sunt reprezentanți, angajați, contractori, acționari, participanți, proprietari etc. ai acestor persoane juridice și parteneri sau alte entități juridice pe care Paysera le utilizează pentru furnizarea de servicii.

12.5. Destinatarii datelor: instituții de credit, financiare, de plată și / sau electronice sau furnizori de servicii care contribuie la evaluarea bonității și companii care procesează dosare debitoare consolidate.

12.6. Datele nu sunt furnizate țărilor din afara Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European.

12.7.Pentru a încheia sau a oferi un contract de finanțare cu dvs. și pentru a vă oferi servicii, Paysera va aplica, în anumite cazuri, luarea deciziilor pe baza procesării automate a datelor dvs. personale. În acest caz, sistemul vă verifică bonitatea printr-un algoritm set și evaluează dacă serviciul poate fi furnizat. Dacă decizia automată este negativă, aceasta poate fi modificată de către client furnizând mai multe date. Paysera ia măsurile necesare pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime. Aveți dreptul de a cere intervenția umană, de a vă exprima opinia și de a contesta o decizie automatizată. Aveți dreptul să vă opuneți deciziei automate prin contactarea directă a Paysera.

13. SCOP: Protecția intereselor Paysera și ale Clientului (supraveghere video în incinta Paysera).

13.1. Datele personale în acest scop sunt procesate pentru a asigura securitatea Paysera și / sau a Clientului, pentru a proteja viața și sănătatea Clientului și / sau Reprezentantul său și alte drepturi ale Paysera și ale Clientului (supraveghere video și înregistrare în sediul Paysera) în scopul de a proteja Clienții, angajații și vizitatorii Paysera și proprietatea acestora, precum și proprietatea Paysera.

13.2. În acest scop, pot fi procesate următoarele date personale: înregistrări video la sediul administrat de Paysera.

13.3. Înainte de a intra în perimetrele Paysera unde se desfășoară supravegherea video, ești informat cu privire la supraveghere, prin marcaje speciale.

13.4. Perioada de păstrare a datelor: 1 (un) an.

13.5. Furnizori de date: Subiectul Datelor care vizitează sediul Paysera, unde se desfășoară supravegherea video și care este capturat de camera de supraveghere.

13.6. Receptori de date: instanțe, instituții de cercetare judecătorească, avocați (numai în caz de încercare de atac).

14. Informarea clientului cu privire la servicii. Datele personale în acest scop sunt procesate pentru a informa Clientul despre serviciile oferite de Paysera, tarifele, specificul, schimbările în ceea ce privește contractele încheiate cu clientul, alte mesaje referitoare la serviciile furnizate de Paysera.

14.1. Următoarele date personale pot fi procesate în acest scop: adresa de e-mail, numărul de telefon.

14.2. Subiectul Datelor confirmă faptul că este conștient că astfel de mesaje sunt necesare pentru executarea Contractului Generală de Servicii de Plată și / sau a anexelor sale, încheiate cu Clientul și nu sunt considerate mesaje de marketing direct.

14.3. Perioada de păstrare a datelor: 24 (douăzeci și patru) luni de la încetarea relației de afaceri cu Clientul.

14.4. Furnizori de date: Subiectul Datelor.

14.5. Receptori de date: datele în acest scop nu sunt furnizate altor persoane.

15. Marketing Direct . În acest scop, datele personale sunt procesate pentru a oferi clientului oferte cu privire la serviciile furnizate de Paysera.

15.1. Următoarele date personale pot fi procesate în acest scop: adresa de e-mail, numărul de telefon.

15.2. Prin acest document, confirmi că ești conștient de faptul că datele menționate mai sus pot fi prelucrate în scopul comercializării directe și că ai dreptul să nu fi de acord și să te opui utilizării datelor tale personale în acest scop, în orice moment, prin informarea Paysera în scris prin e-mail la support@paysera.com. Mesajul trebuie să conțină numele complet și adresa de e-mail a persoanei vizate.

15.3. Perioada de păstrare a datelor: 24 (douăzeci și patru) luni de la încetarea relației de afaceri cu Clientul sau până în ziua în care Clientul obiectează prelucrarea datelor în acest scop.

15.4. Furnizori de date: Subiectul Datelor.

15.5. Receptori de date: Datele pentru acest scop pot fi transmise sistemelor de căutare sau rețelelor sociale (posibilitatea de a obiecta prelucrarea datelor este asigurată de site-urile web ale acestor sisteme). Datele nu vor fi furnizate altor persoane.

16. Toate datele personale colectate în scopurile menționate mai sus, cu excepția numelui, prenumelui, numărului de identificare personală, numărului documentului tău de identitate și locului exact de reședință, pot fi prelucrate în scopul analizei statistice. În acest scop, datele cu caracter personal sunt prelucrate astfel încât, prin includerea acestora în sfera analizei statistice, nu este posibilă identificarea persoanelor vizate în cauză. Colectarea datelor tale personale în scopul analizei statistice se bazează pe interesul legitim de a analiza, îmbunătăți și dezvolta activitatea desfășurată. Sunt conștient de faptul că am dreptul să nu fiu de acord și să obiectez prelucrarea datelor mele personale în acest scop, în orice moment și sub orice formă, informând Paysera. Cu toate acestea, Paysera poate continua prelucrarea datelor în scopuri statistice dacă dovedește că datele sunt prelucrate din motive legitime convingătoare dincolo de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.

17. Datele personale colectate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate nu vor fi prelucrate în niciun fel incompatibile cu aceste scopuri legitime sau cu cerințele legale.

18. Toate informațiile personale menționate mai sus, care constituie date cu caracter personal, nu vor fi transferate către terțe părți fără consimțământul tău, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de legea aplicabilă sau în scopul furnizării de servicii (de exemplu, informațiile necesare sunt transmise împreună cu plata ta).

19. Sunt de acord ca datele mele, menționate mai sus, vor fi furnizate și primite printr-un instrument software folosit de Paysera sau de reprezentantul său autorizat, și prin alte mijloace și terți cu care Paysera a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legile si reglementările.

Profilare

20. Profilarea efectuată de Paysera implică prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace automate, în ajutorul legislației privind gestionarea riscurilor și monitorizarea continuă și periodică a tranzacțiilor pentru a preveni frauda; un astfel de profil continuu se bazează pe interesele legitime ale Paysera, îndeplinirea unei obligații legale și executarea acordului.

21. În scopul marketingului direct și al analizei statistice, profilarea poate fi realizată prin utilizarea instrumentelor Piwik, Google, Facebook și a altor instrumente de analiză.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor

22. Un minor în vârstă de 14 (paisprezece) ani, care dorește să utilizeze serviciile de plată ale Paysera, va furniza consimțământul scris al reprezentantului său (tată sau mamă sau tutore legal) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica Cookie

23. Paysera poate utiliza cookie-uri pe acest site. Cookie-urile sunt fișiere mici trimise la browserul de internet al unei persoane și stocate pe dispozitivul său. Cookie-urile sunt transferate pe un computer personal la prima vizită a site-ului Web. Ulterior, cookie-urile sunt folosite pentru identificarea persoanei. Acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți funcționalitatea și utilizarea site-ului, de asemenea, în scopul analizei, pentru a raționaliza accesul la site-ul web și la informațiile conținute în acesta.

24. Ca majoritatea managerilor de site-uri web, Paysera monitorizează traficul site-ului și colectează informații despre numărul de vizitatori care navighează pe site, numele de domeniu al furnizorilor de servicii Internet de vizitatori etc. Aceste informații sunt colectate automat la vizitarea site-ului. Ajută managerul site-ului să înțeleagă modul în care vizitatorii utilizează site-ul și să îmbunătățească serviciile oferite de Paysera.

25. Navigând pe site și nemodificând setările, persoana care vizitează site-ul este de acord cu utilizarea cookie-urilor.

26. Majoritatea browserelor web acceptă cookie-uri, însă persoana poate schimba setările browserului, astfel încât cookie-urile să nu fie acceptate. Cu toate acestea, în acest caz, este posibil ca unele funcții să nu funcționeze.

27. Toate informațiile despre cookie-urile utilizate de site, scopul, valabilitatea și datele utilizate sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nume Cookie Durată Scop
PHPSESSID În timp ce sesiunea web este activă Operaţiune
XSRF-TOKEN În timp ce sesiunea web este activă Operaţiune
limba mea 1 an sau până când utilizatorul modifică limba Îmbunătățirea Interfeței de utilizator
sc 1 an Statistici
user_token În timp ce sesiunea web este activă, sau până când utilizatorul se deconectează Operaţiune
Filtru stocare:* 2 săptămâni Îmbunătățirea Interfeței de utilizator
ref 7 zile Statistici
__cfduid 1 an Operaţiune
_pk_id.* 1 an Statistici
_pk_ses.* În timp ce sesiunea web este activă Statistici
_dc_gtm_UA-* În timp ce sesiunea web este activă Statistici
_ga 2 ani Statistici
_gid 24 ore Statistici

Dreptul de acces, rectificare, ștergerea datelor tale personale și limitarea prelucrării datelor

28. Aveți următoarele drepturi:

28.1. DREPTUL DE ACCES LA DATE: pentru a obține informații cu privire la modul în care Paysera prelucrează sau nu datele tale personale și, dacă este cazul, accesul la datele personale prelucrate de Paysera și la primirea informațiilor cu privire la datele cu caracter personal și din care surse sunt colectate, scopul prelucrării, destinatarii cărora li s-au furnizat sau pot fi furnizate datele cu caracter personal; să obțină de la Paysera o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări în conformitate cu legea aplicabilă. La primirea cererii tale scrise, Paysera, în termenul prevăzut de legislație, va furniza în scris datele solicitate sau va specifica motivul refuzului. O dată într-un an calendaristic, datele pot fi furnizate gratuit, dar în alte cazuri o remunerație poate fi stabilită la un nivel care să nu depășească costul furnizării datelor. Mai multe informații privind dreptul de acces la date și procedura sa pot fi găsite aici;

28.2. DREPTUL DE RECTIFICARE: dacă datele tale prelucrate de Paysera sunt incorecte, incomplete sau inexacte, te poți adresa Paysera în scris pentru rectificarea datelor incorecte sau inexacte sau pentru ca datele personale incomplete să fie completate prin furnizarea unei cereri relevante;

28.3. DREPTUL DE A FI UITAT: să solicite încetarea procesării datelor (ștergerea datelor), în cazul în care persoana vizată retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea sau datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care acestea au fost colectate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal sau datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale. O notificare de obiecție scrisă, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, trebuie trimisă personal către Paysera, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare. În cazul în care obiecția ta are temei legal, Paysera, după examinarea cererii, va înceta orice acțiune de prelucrare a datelor tale. cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Trebuie remarcat faptul că dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor tale personale poate fi limitat sau imposibil datorită obligației Paysera ca furnizor de servicii de plată de a stoca date despre identificarea clienților, tranzacțiile de plată, contractele încheiate etc. pentru perioada prevăzută de legislație;

28.4. DREPTUL DE RESTRICȚIE A PROCESĂRII: să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în care datele cu caracter personal sunt contestate de persoana vizată, pentru o perioadă care să permită controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora; controlorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare persoanei vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Persoana vizată care a obținut restricții de prelucrare este informată de către operatorul de date, înainte de ridicarea restricției de prelucrare;

28.5. DREPTUL DE A OBIECTA: dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale în scopuri de marketing direct;

28.6. să adreseze autorității de supraveghere o reclamație privind prelucrarea datelor tale personale, dacă crezi că datele personale sunt procesate cu încălcarea drepturilor și intereselor tale legitime, prevăzute de legislația aplicabilă;

28.7. să contacteze controlorul de date și / sau ofițerul de protecție a datelor în scopul exercitării drepturilor tale;

28.8. alte drepturi statutare.

29. Poți trimite cererea ta de acces, rectificare sau obiecție la prelucrarea datelor prin e-mail către: support@paysera.com. Persoana care depune cererea trebuie să indice în mod clar numele său complet și să adauge o copie a documentului său de identificare personală sau să semneze cererea în format electronic.

Site-uri terță parte

30. Paysera nu este responsabilă pentru protejarea confidențialității Clientului pe site-urile terților, chiar dacă astfel de site-uri sunt accesate de Client prin intermediul link-urilor furnizate pe acest site web. Paysera recomandă să înveți politicile de confidențialitate ale fiecărui site care nu aparține companiei Paysera.

Utilizarea siglelor

31. Clientul, folosind serviciile Paysera pentru obiectivele de afaceri și interesele profesionale, este de acord că numele și / sau logo-ul acestuia pot fi utilizate de către Paysera pentru scopuri de marketing direct (de exemplu, indicând faptul că clientul utilizează serviciile furnizate de Paysera).

Asigurarea securității informațiilor

32. Paysera își propune să asigure cel mai înalt nivel de securitate pentru toate informațiile obținute de la Client și fișierele de date publice. Pentru a proteja aceste informații de accesul, utilizarea, copierea, ștergerea, alternarea sau dezvăluirea accidentală sau ilegală, precum și din orice altă formă de prelucrare neautorizată, Paysera utilizează măsurile de securitate juridică, administrativă, tehnică și fizică corespunzătoare.

Dispoziții finale

33. Aceste prevederi privind politica de confidențialitate sunt supuse legii Republicii Lituania. Toate litigiile privind prevederile politicii de confidențialitate vor fi soluționate prin negociere și, în cazul neîndeplinirii unei probleme prin negociere, litigiul va fi dus la instanțele din Republica Lituania.

34. Termenul "acest site web" utilizat în prezentele dispoziții este o referință la www.paysera.com.

* – UAB "Creditinfo Lithuania" (cod companie : 111689163, adresa: A. Goštauto st. 40, LT 01112 Vilnius, Lithuania, www.manocreditinfo.lt, telefon: (8 5) 2394131, care gestionează și furnizează informațiile tale unor terțe părți (instituții financiare, agenții de telecomunicații, companii de asigurări, furnizori de energie electrică și de utilitate, societăți comerciale etc.) pentru interese și obiective legitime: evaluarea bonității și gestionarea datoriilor. Datele privind istoricul de credit sunt de obicei stocate la 10 ani după îndeplinirea obligațiilor).

Politica de confidențialitate (valabile până la 16.09.2019)