Pdf
Înapoi la conținut

Informația a fost actualizată în 02/01/2020

Instrumente de plată conectate la contul Paysera

Acord general – Acord general privind Serviciu de Plată.

Instrument de plată – orice instrument de plată căruia Sistemul îi permite să se conecteze la contul Paysera și să efectueze transferuri, cu ajutorul acestui instrument de plată. 

Punct de vânzare – un punct fizic de furnizare a serviciilor sau de vânzare/cumpărare de bunuri, unde Clientul poate plăti cu ajutorul instrumentului de plată.

1. Acest Supliment se aplică Clientului care are un cont Paysera și dorește să efectueze operațiuni de plată prin intermediul Instrumentelor de plată legate de contul Paysera.

2.Când utilizați acest serviciu, toate condițiile Acordului General și condițiile suplimentare prevăzute în acest Supliment sunt aplicate Comerciantului. Termenii acestui Supliment sunt utilizați în sensul indicat în Acordul General.

3. Clientul cu un cont Paysera are posibilitatea să conecteze Instrumentele de plată indicate în sistem cu contul Paysera și să le utilizeze ca Instrumente de plată.

4. Pentru a utiliza un anumit Instrument de plată, Clientul trebuie să conecteze Instrumentul indicat în Sistem cu contul său Paysera conform instrucțiunilor indicate în Sistem.

5. Termenii de utilizare a fiecărui Instrument de plată specific, regulile operațiunilor de plată, termenii și limitele de anulare, și instrucțiunile de conectare a Instrumentelor de plată la contul Paysera sunt furnizate în Sistem aici

6. Când tranzacția care a fost plătită pentru utilizarea unui Instrument de plată este finalizată, Paysera blochează fondurile aferente plătii în contul Paysera al clientului. Fondurile sunt retrase la primirea cererii din partea comerciantului sau a furnizorului de servicii.

7. După conectarea oricărui instrument indicat în sistem cu contul Paysera, aceste instrumente devin Instrumente de plată și, prin urmare, trebuie să fie protejate de Client exact în același mod ca și cardurile bancare, banii și alte documente valoroase. Clientul este obligat, în orice caz, să nu dea Instrumentele de plată sau Parolele unor terțe persoane, să nu permită și să nu creeze condiții pentru alte persoane să utilizeze Instrumentul de plată sau să afle parolele. Clientul care nu asigură acest lucru își asumă întreaga responsabilitate pentru operațiunile de plată efectuate cu Instrumentul de plată și din contul său Paysera. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru securitatea Instrumentelor de plată și a Parolelor Instrumentelor de plată.

8. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru faptul că Instrumentul de plată asociat aparține Clientului.

9. În cazul în care Clientul pierde Instrumentul de plată sau crede că Parolele Instrumentului său de plată au fost descoperite de alte persoane, acesta trebuie să se conecteze imediat la contul său și să ștergă legătura instrumentului de plată către contul său Paysera. Dacă nu există nicio posibilitate de a face acest lucru, Clientul trebuie să contacteze Paysera, astfel încât posibilitatea de a transmite fonduri din contul Paysera să fie eliminată și instrumentul de plată să fie blocat. Comunicările verbale sunt acceptate non-stop prin telefon: +37068577562.

10. În cazul în care Clientul consideră că instrumentul de plată a fost furat și / sau că Parola Instrumentului de Plată a fost găsită de alte persoane, dar nu informează Paysera și autoritatea de aplicare a legii respective, se consideră că Clientul a pierdut Instrumentul de plată sau tranzacțiile ilegale au fost efectuate în contul său Paysera din cauza neglijenței grave a Clientului.

11. În cazul în care Clientul (Plătitorul) este un utilizator (o persoană fizică care operând în cadrul Contractului de servicii de plată și al Suplimentelor sale, urmărește obiective care nu sunt legate de activitatea sa profesională sau profesională), Clientul suportă toate pierderile care au apărut in cazul operațiunilor de plată neautorizate pentru suma de până la echivalentul a 150 (o sută cincizeci de euro) în litas, în cazul în care aceste pierderi au apărut din cauza:

11.1. utilizarea unui instrument de plată pierdut sau furat;

11.2. achiziționarea ilegală a unui instrument de plată în cazul în care Clientul nu și-a protejat corespunzător dispozitivele de securitate personale;

11.3 dacă Clientul (Plătitorul) nu este un utilizator și / sau operațiunea de plată este efectuată în moneda unei țări membre într-o țară străină sau în moneda unei țări străine. Clientul suportă toate pierderile datorate motivelor prezentate mai sus.

12. Clientul suportă toate pierderile apărute ca urmare a operațiunilor de plată neautorizate, cauzate de acțiuni necinstite ale Plătitorul, datorită neglijenței sale grave, din cauza neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații prevăzute în acest Supliment sau în Acordul General, neprotejării instrumentul de plată sau a parolelor acestuia și, de asemenea, în cazurile în care au fost efectuate operații neautorizate utilizând Parole.

13. În cazul în care Clientul a transmis instrumentul de plată unor terțe persoane sau terțe persoane care au dobandit instrumentul de plată din cauza neglijenței Clientului, Clientul este, în toate cazurile, pe deplin responsabil, și își asumă responsabilitatea pentru operațiunile efectuate prin intermediul Instrumentului de Plată.