Pdf
Înapoi la conținut

Actualizat: 15/10/2019

Colectarea plăților cu carduri de plată prin Internet

Definiții

Acord general – Contract general de servicii de plată, ale cărui condiții se aplică comerciantului.

Depozit – fonduri rezervate în contul Paysera al comerciantului, care asigură cerințele plătitorilor pentru comerciant care apar în urma litigiilor.

E-shop (Magazin online) – un site web al comerciantului furnizat în chestionar, unde comerciantul își oferă bunurile și serviciile.

Rambursare – o cerere a Clientului de a i se restitui banii atunci când contesta Tranzacția conform Regulilor și Regulamentelor ICCO.

Chestionar – un chestionar în care comerciantul oferă informații detaliate despre el însuși, magazinul online, bunurile și serviciile și tipurile de carduri acceptate. Chestionarul este o parte integrantă a prezentului Supliment.

Card – Visa/Visa Electron, MasterCard sau Maestro - card de plată utilizat pentru efectuarea Tranzacțiilor.

Deținător Card – persoană juridică sau fizică care plătește cu cardul pentru bunuri și / sau servicii ale Comerciantului în magazinul online.

Comerciant – un Client al sistemului Paysera, o persoană juridică înregistrată în Registrul Comertului al unei țări membre ale Uniunii Europene, care a încheiat Acordul General cu Paysera și în timp ce vinde produse și servicii folosește unul sau mai multe servicii de colectare a plăților pentru comercianți indicate în sistem și furnizate de Paysera, și își propune să utilizeze serviciul de Colectare a plăților prin internet cu carduri de plată revândute de Paysera.
(* Explicație: Atunci când se aplică prevederi ale Acordului General privind Serviciile de plată pentru toți clienții - atât pentru comercianți, cât și pentru alți clienți - termenul „Client” este utilizat; în timp ce dispozițiile Acordului General privind Serviciile de Plată sunt aplicate numai pentru comercianți, termenul „Comerciant” " este folosit).

PCI DSS – Standarde de securitate a datelor cu carduri de plată.

Cumpărător – plătitorul și / sau destinatarul final al serviciilor furnizate și a mărfurilor vândute de Comerciant folosind sistemul pentru colectarea plăților.

Proiect – o descriere detaliată a bunurilor și / sau serviciilor furnizate de Comerciant în scopul colectării plăților de la Cumpărători pentru bunuri sau servicii furnizate de Comerciant prin metodele indicate în sistem.

Banca-Partenera – o bancă care oferă serviciul de acceptare și administrare a cardurilor și cooperează cu Paysera atunci când oferă Comerciantului posibilitatea de a accepta plățile cumpărătorilor prin carduri (Wirecard Bank AG, adresa: Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Germany, www.wirecardbank.com, service@wirecardbank.com sau AS Latvijas pasta banka, reg. No. LV50103189561, adresa Brīvības 54, Ryga, Latvija, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv).

Serviciu de plată recurent – un serviciu care permite Comerciantului să ofere Cumpărătorului posibilitatea de a se înregistra pentru facturare automată, cu capacitatea de a taxa automat Cumpărătorul și (sau) în mod regulat, folosind Cardul de Plată al Cumpărătorului.

Reguli privind anularea achizițiilor – Reguli, prezentate public și confirmate de Comerciant, care reglementează anularea achizițiilor de bunuri și / sau servicii efectuate în magazinul online al Comerciantului.

Reguli și reglementări – Regulamentele de funcționare Visa Europe și / sau Regulamentul MasterCard în versiunea actuală.

Interfață – interfață (software) între Paysera și Comerciant, asigurând recepția mesajelor de autorizare a tranzacțiilor și administrarea cardurilor în timp real.

Tranzacţie – o acțiune financiară efectuată pentru a efectua achiziția de bunuri sau servicii în magazinul online folosind cardul.

Date despre tranzacție – informații despre Tranzacție și informații despre Cardul utilizat pentru Tranzacția și identificarea deținătorilor de Card.

ICCO – Organizații internaționale de carduri de credit VISA și / sau MasterCard.

Dispoziții generale

1. Serviciul de colectare a plăților prin Internet cu carduri de plată oferă Comerciantului posibilitatea de a colecta plăți de la Cumpărători folosind cardurile indicate în sistem.

2. Când utilizați acest serviciu, toate condițiile Acordului General, Suplimentul „Colectarea plăților de la Cumpărători prin internet”, condiții suplimentare prevăzute în acest supliment și regulile ICCO sunt aplicate Comerciantului. Comerciantul confirmă că a studiat cu atenție condițiile prezente și se angajează să le respecte. Regulile și regulamentele ICCO sunt de asemenea aplicate Comerciantului. În cazul discrepanțelor dintre Acord, Regulamentele și Regulile ICCO, Regulile și Regulamentele ICCO guvernează suplimentele. Termenii din prezentul Supliment sunt folosiți în sensul indicat în Acordul General.

3. Înainte de a utiliza acest serviciu, Comerciantul trebuie să transmită Paysera:

3.1. proiectul lor, completat în sistem;

3.2. Chestionar completat, furnizat de Paysera;

3.3. alte documente solicitate de Paysera.

Serviciul va fi furnizat numai după ce Comerciantul va trimite toate documentele și informațiile solicitate de Paysera și după ce Paysera (sau Banca-Partenera) va aproba Comerciantul.

4. Paysera are dreptul de a refuza confirmarea proiectului și furnizarea serviciului Comerciantului fără explicații.

5. Pentru a începe utilizarea serviciului, Comerciantul va efectua integrarea tehnică în conformitate cu instrucțiunile de integrare furnizate de Paysera.

6. Prezentul Supliment stabilește și specifică condițiile de colectare a plăților prin internet și obligațiile părților atunci când Plătitorul plătește Comerciantului prin intermediul Internetului prin card.

7. Prezentul Supliment este redactat în conformitate cu legislația Uniunii Europene care reglementează furnizarea de servicii de plată și plăți cu carduri de plată, Regulile și Regulamentele ICCO, și regulile de utilizare a cardurilor stabilite de Băncile Partenere ale Paysera.

8. Acest Supliment este parte integrantă a Acordului General și, prin urmare, va fi citit și explicat împreună, în conformitate cu contextul general al documentelor contractuale.

9. Suplimentul poate fi aplicat numai persoanelor juridice care sunt înregistrate în Registrul Comertului al unei țări membre ale Uniunii Europene, și au încheiat Acordul General cu Paysera.

Drepturile și obligațiile Comerciantului

10. Comerciantul se angajează:

10.1. să accepte cardurile deținătorului de card ca instrumente de plată pentru bunurile și serviciile furnizate în magazinul online al Comerciantului;

10.2. să achite comisioanele serviciului care sunt indicate aici;

10.3. dacă Titularul de Card refuză bunurile și / sau serviciile achiziționate sau dacă Comerciantul nu livrează bunurile și / sau serviciile în mod corespunzător, Comerciantul, după ce a primit informațiile respective, se angajează să restituie titularului cardului suma tranzacției parțial sau integral conform Regulilor privind anularea achizițiilor confirmate de Comerciant și puse la dispoziția publicului pentru Cumpărători;

10.4. după ce a primit mesajul de rambursare de la Paysera, Comerciantul se angajează să informeze Paysera despre decizia lor în 3 zile calendaristice: fie să efectueze rambursarea, fie să o conteste furnizând Paysera documente care confirmă tranzacția. Dacă Comerciantul nu este de acord cu reclamația Cumpărătorului și cu cerința de restituire și o contestă, acesta trebuie să acopere toate cheltuielile care decurg din litigiu, inclusiv taxele pentru soluționarea reclamației și a contestației și de asemenea, costurile potențiale de arbitraj;

10.5. să utilizeze numai interfața oferită de Paysera pentru acceptarea cardurilor în magazinul electronic;

10.6. să se asigure că angajații sau reprezentanții Comerciantului sunt responsabili de executarea prezentului Supliment, a regulilor și regulamentelor ICCO și a modificărilor acestora;

10.7. să coopereze și să ofere Paysera ajutorul necesar în cazul unei dispute privind Tranzacțiile deținătorilor de carduri în magazinul online;

10.8. să informeze Paysera cu privire la orice fraudă sau acțiune neautorizată legată de Carduri și executarea obligațiilor prevăzute în prezentul Supliment;

10.9. să accepte toate Cardurile valide și identificate în mod corespunzător ca instrument pentru plăți fără numerar pentru bunuri și / sau servicii, indicând prețul mărfurilor și / sau serviciilor în timpul Tranzacției;

10.10. să se asigure de respectarea de catree magazinul online a regulilor și regulamentelor, și a altor cerințe ICCO;

10.11. să trimita copii ale documentelor care confirmă Tranzacția solicitată de Paysera în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la solicitare (prin fax, e-mail, poștă înregistrată sau în alt mod când se poate confirma faptul livrării). Dacă Comerciantul nu poate trimite documentele solicitate în termenul indicat mai sus, acesta trebuie să îl informeze în scris și să indice data livrării informațiilor și motivul pentru care nu a trimis informațiile la timp sau nu le-a trimis deloc. Dacă reprezentantul Paysera ajunge la sediul Comerciantului, acesta are dreptul să primească o copie a informațiilor care confirmă tranzacția;

10.12. să respecte Acordul General Paysera și Suplimentele sale, instrucțiunile Băncii Partenere (dacă acestea sunt furnizate în perioada de executare a obligațiilor contractuale) și regulile organizațiilor internaționale pentru cardurile de credit. Răspunderea este valabilă și pentru regulile, comenzile și cerințele de acceptare a Cardurilor adoptate după semnarea prezentului Supliment;

10.13. garantează că activitatea lor este legală și va rămâne legală în perioada de valabilitate a Suplimentului și, de asemenea, va respecta și va respecta actele legale valabile în locația Comerciantului și a Regulilor și Regulamentelor ICCO;

10.14. în baza solicitării Paysera de a preveni încălcarea prezentului Supliment sau a Regulilor și Regulamentelor ICCO, Comerciantul se angajează să prevină această încălcare în 3 zile de la primirea notificării;

10.15. Comerciantul poate utiliza serviciul de colectare a plăților numai în magazinele online ale Comerciantului și numai prin adresele site-ului (URL) care au fost furnizate în Chestionarul transmis de Comerciant și în proiect și confirmate de Paysera. Dacă există modificări ale informațiilor indicate în Proiectul și (sau) Chestionarul confirmat, Comerciantul va informa Paysera cu privire la aceasta imediat, iar modificările Proiectului și (sau) Chestionarului sunt confirmate conform aceleiași proceduri ca Proiectul și (sau) Chestionarul în sine;

10.16. la primirea unei cereri de la Paysera, să efectueze imediat modificări pe site-urile lor web și să efectueze alte acțiuni necesare și adecvate pentru a asigura conformitatea Comerciantului cu normele ICCO privind utilizarea mărcilor;

10.17. să depună toate documentele și informațiile solicitate de Paysera (dacă Comerciantul nu execută cerințele, Paysera are dreptul de a suspenda furnizarea de servicii);

10.18. în mod continuu, pentru a furniza prompt Paysera adresa actuală a fiecărui birou, toate denumirile „care fac afaceri ca” (DBA) utilizate de Comerciant și o descriere completă a mărfurilor vândute și a serviciilor furnizate;

10.19. să informeze posesorii de carduri despre acceptarea sau neacceptarea anumitor carduri de plată într-o manieră clară și fără ambiguitate, în special arătând logo-urile care se referă la acceptarea cardurilor de plată pe site-ul său web într-un mod clar vizibil și în conformitate cu cerințele Băncii-Partenere;

10.20. să informeze proeminent și fără echivoc Titularul de card cu privire la identitatea Comerciantului în toate punctele de interacțiune, astfel încât Titularul de card să poată distinge cu ușurință Comerciantul de orice altă parte (cum ar fi un furnizor de produse sau servicii ale Comerciantului);

10.21. să asigure aceste cerințe pe site-ul Comerciantului:

10.21.1. să afișeze și să identifice în mod curent actualizat numele Comerciantului pe site și orice alte informații prezentate pe site;

10.21.2. Comerciantul trebuie să se asigure că deținătorul de card înțelege responsabilitatea Comerciantului pentru tranzacție, inclusiv livrarea produselor (fizice sau digitale) sau furnizarea serviciilor care fac obiectul tranzacției și pentru serviciul pentru clienți și soluționarea litigiilor, toate în conformitate cu termenii aplicabili Tranzacției.

10.22. să furnizeze către Paysera toate informațiile și documentațiile pe care Paysera le consideră relevante pentru execuția acestui Supliment, fără întârziere nejustificată și la solicitarea Paysera. Comerciantul va notifica în scris Paysera, fără compromisuri și fără întârzieri nejustificate, despre orice modificare a informațiilor furnizate (în special despre modificări ale scopului corporativ, modificări ale tipului de produse, vânzări sau leasing ale companiei sau orice altă modificare a proprietarului, modificări ale formei juridice a companiei sau denumirii companiei; modificări ale situației financiare a Comerciantului care ar putea pune în pericol îndeplinirea corectă a obligațiilor comerciantului rezultate din acest supliment). Comerciantul va fi obligat, la cererea Paysera, să furnizeze documente care sunt într-o altă limbă decât engleza, împreună cu o traducere certificată în engleză. Comerciantul garantează că toate informațiile furnizate sunt corecte și conforme;

10.23. să respecte prevederile legale aplicabile Comerciantului și activităților sale comerciale, în special legile și reglementările privind protecția consumatorilor. În special, Comerciantul va furniza următoarele informații cu privire la bunurile și serviciile oferite prin intermediul site-urilor sale web și pentru care oferă plata cu carduri, cu toate informațiile prezentate explicit, clar, într-un mod ușor accesibil și la timp, precum și în conformitate cu prevederi legale:

10.23.1. numele complet și adresa sediului central, registrul comercial în care este înregistrată compania, codul companiei și toate celelalte informații care trebuie furnizate pe scrisori de afaceri conform legii aplicabile;

10.23.2. termeni și condiții generale, dispoziții privind drepturile de revocare și / sau de returnare, referitoare la prelucrarea rambursărilor și, dacă este necesar, informații precontractuale;

10.23.3. remunerația care trebuie plătită de către deținătorul cardului, inclusiv transportul, ambalarea și impozitele (fiecare într-o valuta de tranzacție convenită cu Banca);

10.23.4. țările în care livrează Comerciantul și condițiile de livrare aplicabile;

10.23.5. valuta în care vor fi decontate bunurile și serviciile Comerciantului;

10.23.6. specificarea adresei complete a Serviciului Clienți al Comerciantului, inclusiv a tuturor mijloacelor de comunicare existente;

10.23.7. prevederi privind protecția datelor, în special principiile de protecție a datelor aplicate de Comerciant pentru utilizarea datelor clienților și pentru prelucrarea datelor de plată;

10.23.8. proceduri de securitate disponibile (de exemplu, procedurile de autentificare utilizate pentru plățile efectuate cu carduri);

10.23.9. descrierea completă a bunurilor și serviciilor oferite de Comerciant;

10.23.10. timpul de facturare și timpul îndeplinirii contractului;

10.23.11. specificarea momentului în care cardul va fi debitat.

11. Comerciantul nu are dreptul:

11.1. să incaseze o taxă suplimentară pentru plata care trebuie efectuată prin Card (cu excepția cazurilor în care este stabilită în legislație și aliniată cu Paysera și Banca Parteneră, în conformitate cu regulile ICCO). Dacă taxa suplimentară este stabilită în legislație, ea trebuie inclusă în suma Tranzacției și nu poate fi colectată separat;

11.2. să seteze o sumă minimă pentru Tranzacție;

11.3. să accepte Cardul ca plată cu scopul de a acoperi sau refinanța orice alte bunuri sau servicii sau alte răspunderi decât cele indicate în acest Supliment sau în Chestionar;

11.4. să emită numerar pentru Tranzacție sau apoi să o anuleze;

11.5. să emită o cambie, un cec sau orice alt document de plată, pentru plăți ulterioare;

11.6. să dividă Tranzacția în bucăți separate;

11.7. să stocheze și să dezvăluie datele despre Deținătorul Cardului, numărul Cardului, data valabilității Cardului, CVC / CVV și orice alte informații referitoare la acceptarea Cardului sau a Titularului Cardului, față de terți. Această responsabilitate a Comerciantului este fără termen;

11.8. să accepte Cardul ca instrument de plată pentru activitatea comercială efectuată de o terță parte;

11.9. să emită bani electronici ca rezultat al Tranzacției;

11.10. să utilizeze datele Cardului în alte scopuri decât procesarea Tranzacțiilor înainte, după și în timpul Tranzacției;

11.11. să depună pentru executare Tranzacția care este frauduloasă sau neautorizată de deținătorul cardului, atunci când Comerciantul știe despre aceasta sau se presupune că știe; de asemenea, Tranzacția care se realizează cu un scop fraudulos avand acordul Comerciantului. Comerciantul răspunde pentru acțiunile angajaților, agenților, mediatorilor și reprezentanților săi atunci când execută condițiile prezentului Supliment;

11.12. să dezvăluie informații care au devenit cunoscute la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acest supliment către terțe persoane;

11.13. să depună tranzacții cu carduri de credit care au fost anterior refuzate de Banca Partenera. Tranzacțiile cu carduri de credit refuzate de către Banca Partenera vor fi procesate numai în conformitate cu Regulile și Regulamentele ICCO;

11.14. să ofere titularului cardului de credit posibilitatea de a vă înscrie simultan printr-o singură tranzacție pentru diverse servicii și / sau abonamente prestate de companii comerciante sau terțe părți („Vânzare încrucișată”);

11.15 să pretindă a fi plătit pentru bunuri sau servicii ilegale sau imorale;

11.16. să accepte cardul de plată prezentat fizic de la deținătorul cardului;

11.17. să solicitate unui deținător de card să renunțe la dreptul de a contesta o tranzacție;

11.18. asă permită tranzacții dubioase, în special dacă:

11.18.1. la cererea titularului cardului, suma totală a tranzacției de plată urmează să fie distribuită pe mai multe carduri;

11.18.2. deținătorul cardului, înainte de plată, anunță eventuale probleme cu acceptarea cardului; sau

11.18.3. mai multe tranzacții de plată se vor executa în momente diferite cu aceeași Card în două (2) zile calendaristice consecutive.

12. Comerciantul confirmă și este de acord:

12.1. ICCO sunt singurii și exclusivi proprietari ai mărcilor înregistrate pe card. Comerciantul poate utiliza logo-uri, mărci comerciale și semne ale ICCO sau ale Partener Bank în scop de marketing numai cu acordul prealabil scris al Bancii Partenere, cu excepția cazului în care este autorizat altfel;

12.2. ICCO poate oricând, imediat, fără nici un avertisment prealabil și din orice motiv, să interzică Comerciantului să utilizeze mărci comerciale și / sau cereri de reziliere a prezentului Supliment cu Comerciantul (banca parteneră are, de asemenea, acest drept);

12.3. ICCO poate în orice moment să pună în aplicare oricare dispoziție din Regulile și Regulamentele ICCO și să interzică Comerciantului să efectueze orice activitate care provoacă sau poate provoca daune ICCO, inclusiv daune ale reputației de afaceri și daune care pot avea un impact negativ asupra integrității a sistemului de schimb și reprezintă o amenințare la informațiile confidențiale ale ICCO;

12.4. Comerciantul va respecta toate Regulile și Regulamentele aplicabile ale ICCO, luând în considerare modificările relevante și completarea regulilor;

12.5. Comerciantul nu va contesta dreptul de proprietate asupra mărcilor comerciale;

12.6. Comerciantul se va abține de la orice acțiune care poate interveni sau împiedica ICCO să-și pună în aplicare drepturile.

13. În cazuri excepționale (de exemplu, dacă un Comerciant atinge 1.000.000 Euro volum anual de tranzacții pe o marcă de card (Visa sau Mastercard), în condițiile în care Banca Partenera sau ICCO continuă să furnizeze servicii, Comerciantul poate fi obligat să semneze un acord direct cu Banca Partenera și să rezilieze sau să modifice prezentul Supliment în conformitate cu cerințele Banca Partenera sau ICCO..

Dreptul și obligațiile Paysera

14. Prin intermediul Interfeței, Paysera transferă Băncii Partenere informații despre Tranzacție, furnizate de Comerciant, și răspunsul Bancii Partenere privind Tranzacția, către Comerciant.

15. Paysera are dreptul de a cere informații privind rambursările și alte informații despre Comerciant, solicitate de Banca parteneră sau ICCO.

16. Paysera informează Comerciantul că atât Paysera, cât și Banca Parteneră, au dreptul:

16.1. să rețină fondurile Tranzacției timp de până la 5 zile lucrătoare, dacă, conform cerințelor sau recomandărilor ICCO, Tranzacția trebuie verificată;

16.2. să rețină fondurile din Tranzacție timp de până la 180 de zile, în cazul în care, conform regulilor ICCO, a fost prezentată o cerere de rambursare sau dacă există o amenințare reală, ca motiv al prezentării unei astfel de cereri;

16.3. să rețină fondurile din Tranzacția și autorizarea altor Tranzacții, dacă există suspiciuni privind spălarea banilor sau alte Tranzacții suspecte.

17. Paysera are dreptul:

17.1. să deducă sumele Tranzacțiilor din contul Paysera al Comerciantului, în cadrul cererilor de rambursare, în conformitate cu regulile ICCO;

17.2. să rețină valoarea fondurilor, care corespunde oricărei solicitări financiare transmise Comerciantului de către Paysera sau Banca Parteneră;

17.3. să verifice dacă operațiunile efectuate de Comerciant îndeplinesc condițiile din acest Supliment;

17.4. Paysera are dreptul de a solicita și Comerciantul va furniza Paysera procedurile sale interne privind conectarea Interfeței și administrarea și anularea plăților, în cel mult 7 zile calendaristice de la data primirii cerinței;

17.5. să rețină pe Contul Paysera al Comerciantului orice sumă de cheltuieli, inclusiv amenzi ale Băncilor Partenere sau ICCO, cheltuielile juridice și sumele Tranzacțiilor în litigiu, suportate de Paysera ca urmare a activității Comerciantului și a Tranzacțiilor din Magazin.

18. Paysera se angajează să se asigure că Paysera va respecta toate cerințele PCI DSS, aplicate pentru Paysera în măsura în care se referă la stocarea, prelucrarea și transferul datelor din Cardul de Plată și la mediul de siguranță și depozitare al datelor Cardului de Plată.

Plăți și Răspundere

19. Paysera se angajează să crediteze sumele Tranzacțiilor efectuate de Cumpărători, excluzând comisioanele, în Contul Paysera indicat de Comerciant. Tarifele aplicate sunt indicate aici.

20. Paysera are dreptul de a reține o Rezervă pe contul Paysera al Comerciantului timp de până la 180 de zile (dacă nu sunt depuse cerințe privind rambursăr). Mărimea standard a Rezervelor ca rezervă de plată și termenele de reținere sunt date aici. Paysera poate stabili altă mărime a Rezervei și limitele sale de reținere, individual, pentru fiecare Comerciant.

21. Paysera are dreptul de a deduce, fără o notificare prealabilă, următoarele sume din orice cont Paysera al Comerciantului:

21.1. valoarea Tranzacției, în cazul în care Paysera a primit de la Banca-Partenera informații despre Rambursări sau anulari efectuate în conformitate cu Regulile și Regulamentele ICCO;

21.2. toate amenzile sau alte taxe impuse pe Paysera de către Banca-Partenera și (sau) ICCO pentru Comerciant pentru că nu a transmis informațiile care confirmă tranzacția la timp;

21.3. toate amenzile sau alte comisioane impuse către Paysera de către Banca-Partenera și (sau) ICCO, direct sau indirect în măsura în care aceste amenzi sau alte comisioane au fost cauzate de Tranzacțiile Comerciantului sau din cauza erorilor Comerciantului comise la acceptarea Cardurilor sau datorită trimiterii de date false, incorecte sau sunt conectate la executarea acestui Supliment;

21.4. toate amenzile sau alte comisioane sau cheltuieli suportate, impuse către Paysera de către Banca-Partenera și (sau) ICCO, în cazul în care Comerciantul încalcă regulile și regulamentele ICCO, inclusiv, dar fără a se limita la, cazurile legate de restituiri, sume frauduloase, Tranzacții și procesare tranzacții. Cheltuielile suportate includ cheltuielile Paysera și cheltuielile Băncii Partenere, în cazul în care ICCO aplică o amendă aferentă Tranzacției (tranzacțiilor) Comerciantului;

21.5. toate amenzile sau alte comisioane sau cheltuieli suportate, impuse către Paysera de către Banca-Partenera și (sau) ICCO, dacă Comerciantul dezvăluie datele cardului către o terță parte sau folosește informațiile primite pe baza acestui Supliment în alte căi ilegale sau mod necinstit;

21.6. toate amenzile sau alte comisioane sau cheltuieli suportate, impuse pe Paysera de către Banca-Partenera și (sau) ICCO, dacă Comerciantul nu a salvat datele Tranzacției (cu excepția datelor sensibile interzise să fie salvate în conformitate cu cerințele PCI DSS);

21.7. în cazul în care Comerciantul încalcă Acordul General și / sau acest Supliment, iar Paysera a suportat cheltuielile datorate.

22. În cazul în care ICCO impune o amendă sau orice alte taxe asupra Paysera sau a Bancii Partenere din cauza unei încălcări legate de Tranzacțiile Comerciantului sau alte cerințe la acest Supliment sau Reguli și Regulamente ale ICCO, Comerciantul, la prima cerere, va despăgubi. Paysera contra acestor amenzi sau taxe și (sau) le plătește. Pentru aceasta, va fi irelevant dacă taxarea penalizării este justificată. Obligația de despăgubire se aplică și în cazul în care Comerciantul nu a avut posibilitatea de a ridica obiecții sau apărări înainte de plata către Paysera. Paysera are dreptul de a deduce sume din conturile Paysera ale Comerciantului din sistem pentru a acoperi toate amenzile și toate celelalte cheltuieli suportate din cauza Comerciantului și, de asemenea, să acopere toate cheltuielile efectuate de Paysera și Banca Parteneră pentru a preveni încălcări ale Suplimentului.

23. Dacă nu există o fonduri suficiente în contul Paysera al Comerciantului pentru a acoperi amenzi, cheltuieli sau alte obligații financiare în temeiul prezentului Supliment, Comerciantul se angajează să plătească catre Paysera sumele necesare în 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de la Paysera, prin transferul sumei în contul indicat de Paysera.

24. Comerciantul furnizează catre Paysera o împuternicire irevocabilă de a deduce din sumele Comerciantului aferente gestionării reclamațiilor și contestării rambursărilor sau amenzilor, fără confirmare sau procură suplimentară.

25. Comerciantul va garanta și va răspunde direct către Paysera în orice moment pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate în baza prezentului regulament și pentru respectarea strictă a Regulilor și Regulamentelor.

26. Comerciantul va despăgubi și ține Paysera inofensiv de orice daune rezultate din acte sau omisiuni din partea Comerciantului. În această privință, Comerciantul suportă, de asemenea, costurile apărării juridice Paysera, inclusiv toate taxele judiciare și legale.

27. În cazul în care Comerciantul încalcă prezentul Supliment și (sau) Regulile și Regulamentele, Paysera are, de asemenea, dreptul de:

27.1. a deține fonduri ale Comerciantului până la remedierea încălcării indicate și se achită amenzile indicate;

27.2. să înceteze imediat furnizarea serviciului, în temeiul prezentului Supliment și, în cazuri excepționale, în conformitate cu alte Suplimente și Acordul General.

28. De asemenea, Comerciantul se obligă să plătească o amendă de 25000 de euro pentru fiecare încălcare semnificativă a prevederilor din acest Supliment.

29. Paysera nu este răspunzătoare pentru pierderile Comerciantului sau ale terților, produse ca urmare a acțiunilor sau neîndeplinirii obligațiilor de către companiile de comunicații, alte bănci sau terțe părți.

30. Paysera nu este răspunzătoare pentru pierderile Cumpărătorului datorate reținerii sau suspendării cuantumului fondurilor din Tranzacție, efectuate în condițiile prezentului Supliment sau ale Acordului General.

Audituri

31. Paysera, Banca Partenera, și (sau) ICCO, au dreptul să efectueze audituri locale anuale sau bazate pe incidente ale afacerii, sistemelor și spațiilor comerciale sau locații conexe sau sisteme de interes sau furnizori de servicii ale Comercianților, și toate accesurile necesare vor fi acordate. Comerciantul este obligat să plătească toate costurile aferente unui audit pentru Paysera, Banca Partener și (sau) ICCO.

Încetarea prestării de servicii

32. Paysera are dreptul să înceteze imediat furnizarea serviciului în mod unilateral în conformitate cu Suplimentul și să suspende cooperarea cu Comerciantul care îl informează în acest sens, dacă se stabilește că:

32.1. Comerciantul furnizează informații incorecte către Paysera;

32.2. Comerciantul nu a informat Paysera cu privire la modificarea statutului juridic al Comerciantului sau a altor informații importante prezentate în acest Supliment;

32.3. Comerciantul nu respectă cerințele sau recomandările ICCO sau încalcă orice prevedere a acestui Supliment;

32.4. Comerciantul este insolvabil;

32.5. Contul Paysera al comerciantului a fost poprit;

32.6. Comerciantul se angajează într-o activitate care poate dăuna reputației Paysera, Băncii Partenere sau ICCO;

32.7. Comerciantul efectuează Tranzacții care sunt considerate frauduloase și / sau ilegale;

32.8. Comerciantul, încălcând procedura stabilită, folosește serviciul de colectare a plăților prin carduri de plată pe adresele site-ului (URL) care nu au fost indicate în proiectul Comerciantului sau modificările acestuia și nu au fost confirmate de Paysera;

32.9. dacă ICCO sau Banca-Partener solicită acest lucru;

32.10. în alte cazuri semnificative.

33. Avertismentul privind încetarea furnizării serviciului nu îl eliberează pe Comerciant de acoperirea tuturor pierderilor și, de asemenea, nu îi eliberează pe alți Comercianți de la executarea obligațiilor față de Paysera.

34. Paysera are dreptul să înceteze imediat furnizarea serviciilor în conformitate cu prezentul Supliment fără o avertizare prealabilă, dacă Banca-Partener refuză să furnizeze sau nu are dreptul să furnizeze prezentul serviciu sau să utilizeze mărci comerciale cu carduri relevante și, de asemenea, dacă Paysera își pierde dreptul la furniza servicii relevante.

Dispoziții specifice referitoare la Serviciul de Plată Recurent

35. Pentru a utiliza serviciul de plată recurent, Comerciantul va transmite Paysera un Proiect relevant sau o modificare a Proiectului. Toate condițiile menționate anterior se aplică Comerciantului care utilizează serviciul de plată recurent, în plus față de clauzele menționate în acest capitol.

36. IÎn cazul în care Comerciantul acceptă oricare dintre tranzacțiile recurente, Comerciantul trebuie să explice titularului cardului cum poate să înceteze primirea de bunuri și / sau servicii, cum va livra bunuri și / sau servicii și cum va incasa sume de la titularul de card atunci când titularul cardului anulează bunurile și / sau serviciile, și nu va trebui să prezinte Datele tranzacției către ICCO atunci când ICCO sau instituția emitentă a titularului de card solicită o astfel de oprire, în conformitate cu solicitarea titularului cardului.

37. Pentru a utiliza serviciul de plată periodic, Comerciantul trebuie să încheie un acord de tranzacție recurentă (în continuare - RTA) cu un Cumpărător, în care Comerciantul trebuie:

37.1. să obțină un consimțământ expres de la Cumpărător la punctul de plată sau de vânzare pentru a percepe o taxă periodică pentru servicii recurente și pentru a stabili termenul de acordare a permisiunii;

37.2. atunci când obține acest consimțământ, Comerciantul trebuie să furnizeze Cumpărătorului următoarele informații:

37.2.1. data plății și dacă este fixă sau variabilă;

37.2.2. metoda convenită de comunicare pentru toată corespondența viitoare.

37.3. să păstreze o dovadă a acestei permisiuni într-un format în care a fost acordat (cum ar fi e-mail, altă înregistrare electronică sau o hârtie sau o descriere clară a procesului, dacă permisiunea este dată explicit în acest proces și nu există posibilitatea continuării procesului fără permisiune) pe durata tranzacției recurente, și să o furnizeze Paysera (sau emitentul Cardului Cumpărătorului), la cererea acestora.

38. Toate tranzacțiile recurente trebuie autorizate. Neobținerea autorizației pentru o tranzacție recurentă sau depunerea la compensare a unei tranzacții recurente care a fost refuzată anterior, poate conduce la acțiuni de neconformitate ale ICCO.

39. Comerciantul trebui să se asigure că nu:

39.1. include alte taxe sau plăți, altele decât cele menționate în RTA;

39.2. transmite o tranzacție recurentă în cazul în care primește un răspuns indicând autorizarea revocată pentru viitoare tranzacții;

39.3. transmite date de autorizare incorecte sau înșelătoare, în încercarea de a evita o instrucțiune de oprire plasată împotriva unui Card;

39.4. păstrează datele de pe Card după autorizare.

40. Comerciantul trebuie:

40.1. să se asigure că facturarea este oprită imediat după ce Clientul îndeplinește condițiile de anulare - le-a furnizat o confirmare de anulare, inclusiv când ultima plată este datorată, dacă nu s-a procesat deja, sau dacă un credit este datorat când creditul va fi procesat;

40.2. să se asigure că un Client este notificat când bunurile sau serviciile nu pot fi livrate sau furnizate la data convenită;

40.3. să instruiască personalul de vânzări și asistență clienți, al Comerciantului, cu privire la procedurile adecvate de înființare și transmitere a tranzacțiilor recurente, deoarece sunt sensibile, în special pentru Clienți.

41. Comerciantul trebuie să utilizeze metoda convenită de comunicare și să notifice Clientul înainte de efectuarea unei tranzacții recurente sau imediat după procesarea acesteia, dacă se aplică oricare dintre următoarele:

41.1. au trecut mai mult de șase luni de la tranzacția recurentă anterioară;

41.2. RTA a fost modificată, inclusiv orice modificare a sumei sau a datei tranzacției recurente.

42. Comerciantul trebuie să asigure următoarele:

42.1. să furnizeze o procedură de anulare on-line pentru tranzacțiile recurente;

42.3. dacă o solicitare de anulare este primită prea târziu pentru a împiedica postarea celei mai recente tranzacții recurente în Contul Clientului, procesează creditul cât mai curând posibil și notifică Clientul.

42.4. În cazul în care un client contestă o tranzacție recurentă și / sau emitentul cardului său solicită o rambursare, aceasta nu poate fi contestată în conformitate cu Regulile și Regulamentele. Comerciantul trebuie să solutioneze problema direct cu clientul său.

Dispoziții finale

43. Suplimentul intră în vigoare după ce Comerciantul își exprimă consimțământul electronic cu privire la condițiile sale, care este considerat o semnătură electronică, și după ce Comerciantul transmite documentele solicitate de Paysera.

44. Prin acceptarea condițiilor din acest Supliment, Clientul confirmă că are toate împuternicirile necesare pentru a dispune de acest serviciu, sub numele persoanei juridice.