Pdf
Înapoi la conținut

Informația a fost actualizată în 12/04/2017

Regulile programului de afiliereDin cauza unor probleme tehnice, programul de afiliere a fost temporar dezactivat. Cei care deja câștigă bani de la utilizatorii invitați nu vor fi afectați, dar niciun client nou nu poate fi adăugat folosind link-uri de afiliere începând cu 18 mai 2020.

Acord GeneralAcord General privind serviciile de plată, ale căror condiții sunt aplicate Comerciantului. 

Afiliat – Clientul sistemului Paysera care recomandă serviciile Paysera unor terțe părți, care nu sunt încă clienți Paysera, redirecționându-i către sistemul Paysera în conformitate cu aceste reguli.
(* Explicație: Atunci când se aplică prevederile Acordului General de servicii de plată pentru toți clienții - atât Afiliați, cât și alți Clienți - se utilizează termenul "Client", iar atunci când prevederile Acordului general de plată sunt aplicate numai pentru Afiliați, este folosit termenul "Afiliat").

1. Aceste reguli determină condițiile programului de afiliere. 

2. Regulile programului de afiliere sunt un Supliment la Acordul General de servicii de plată, care intră în vigoare după ce Afiliatul este de acord cu regulile din Sistem. Atunci când utilizați acest serviciu, toate condițiile Acordului General și condițiile suplimentare stabilite în acest Supliment se aplică Afiliatului. Termenii din acest supliment sunt utilizați în sensul indicat în Acordul General.

3. Pentru a utiliza programul de Afiliere, Afiliatul trebuie să fie un Client înregistrat al Sistemului Paysera, care și-a exprimat consimțământul cu privire la condițiile Acordului General de servicii de plată și la aceste Reguli.

4. Programul de Afiliere oferă Afiliatului posibilitatea de a primi o recompensă pentru recomandările serviciilor Paysera către terțe părți care nu sunt încă clienți Paysera, iar prin redirecționarea lor să inceapa utilizarea serviciilor Paysera.

5. Afiliații, înregistrați pentru a participa la programul Afiliere, primesc un link unic la sistemul Paysera pentru înregistrarea noilor clienți găsiți de aceștia. Regulile programului de Afiliere sunt valabile, iar noii clienți găsiți de către Afiliatul pentru care se plătește recompensa sunt doar acele persoane care s-au înregistrat în Sistemul Paysera prin linkul unic trimis de Afiliat.

6. Programul de Afiliere intră în vigoare numai dacă cel puțin trei persoane unice separate, care nu au fost clienții Sistemului înainte, se înregistrează prin linkul unic acordat Afiliatului în sistemul Paysera, și de la același browser web încep să efectueze operațiuni în sistem în șapte zile.

7. Afiliatul va recomanda și va redirecționa numai clienții care au scopuri oneste și o bună reputație. Paysera, în conformitate cu normele interne de gestionare a riscurilor, are dreptul de a refuza înregistrarea unei persoane redirecționate de către Afiliat, fără a indica motivele acesteia.

8. Conform programului de Afiliere, recompensa este plătită ca parte a profitului Paysera primit de la noii clienți recomandați de Afiliat și care utilizează Sistemul.

9. Recompensa Afiliatului pentru Recomandări include:

9.1. În cazul găsirii de clienți, redirecționați de către Afiliat, care vor utiliza serviciul de gateway de plată furnizat de Paysera - 10% din profitul (comisioanele) Paysera de la fiecare client nou găsit de Afiliat, care va utiliza serviciul. Tabelul comisioanelor aplicate de Paysera este disponibil aici, în tabelul 2 "Comisioane pentru proiect" (nu se calculează recompensa de la comisioanele din tabelul 1). Paysera are dreptul de a modifica comisioanele. Comisioanele aplicate clientului specific sunt confirmate la aprobarea proiectului clientului. Recompensa pentru Afiliere este calculată în funcție de comisionul aplicat clientului respectiv ("Comisioane suplimentare pentru o plată conform categoriilor de proiecte");

9.2. În cazul în care vor fi găsiți viitori clienți care vor folosi serviciul Contul Paysera furnizat de Paysera - 10% din profitul pur al Paysera primit din tranzacțiile de conversie valutară a fiecărui nou client găsit de Afiliat. Profitul net primit din conversia valutară se calculează în funcție de diferența dintre rata de piață instantanee și rata de vânzare, după deducerea costurilor directe de conversie pe care Paysera o suporta atunci când convertește o anumită valută în bănci sau pe piețele valutare.

10. Recompensa prevăzută în aceste reguli poate fi plătită pentru o perioadă nedeterminată, adică tot timpul în care noii clienți găsiți de Afiliat vor utiliza serviciile Sistemului sau până când clienții admiși in programul de Afiliere vor fi refuzați de persoana de care au fost recomandați , ceea ce se poate face cu ajutorul Sistemului nu mai devreme de 12 luni de la înregistrarea noului client.

11. Afilierea trebuie să fie acceptabilă atât pentru Paysera cât și pentru noul client. Noul client adus de Afiliat poate refuza persoana la care a fost recomandat, dar nu mai devreme de 12 luni de la înregistrarea în sistem.

12. În conformitate cu Programul de Afiliere, Paysera plătește Afiliatului o recompensă pentru fiecare lună în a zecea zi a lunii următoare, în funcție de profitul adus în fiecare lună de clienții găsiți de Afiliat și numai dacă:

12.1. nu mai puțin de trei clienți găsiți de Afiliat, vor aduce profit în timpul lunii de raportare;

12.2. Afiliatul s-a logat în contul său Paysera cel puțin o dată în timpul lunii de raportare până în a zecea zi a lunii curente;

12.3. Comisioanele pentru o perioadă de timp mai mare de 3 luni nu sunt plătite.

13. Recompensa este plătită Afiliatului în moneda sa principală selectată, transferând suma calculată în contul Paysera al Afiliatului.

14. Afiliatul este responsabil de declararea tuturor veniturilor și de plata tuturor taxelor către stat, care îi sunt aplicate pentru veniturile primite de la Paysera în conformitate cu aceste Reguli.

15. Atunci când caută clienți noi și dă recomandări unor terțe părți, afiliatul se angajează să informeze clienții că operează ca Afiliat în conformitate cu prezentele Reguli, și să nu încalce legislația statului în care va oferi recomandări. Recomandările pot fi furnizate numai prin mijloace legale. Conținutul sau modul de furnizare a recomandărilor nu vor încălca drepturile Paysera sau ale altor persoane terțe. Paysera atrage atenția Afliatilor și avertizează că trimiterea oricăror informații de publicitate către persoane prin e-mail, rețele sociale sau orice alt instrument de comunicare fără consimțământul lor este interzisă și pot fi aplicate sancțiuni statutare expeditorului.

16. Afiliatului, care operează conform prezentului Regulament, îi este, de asemenea, interzis:

16.1. să plaseze link-ul unic furnizat pe site-uri web în care sunt furnizate informații cu conținut pornografic, erotic sau ofensator, sunt furnizate informații despre jocurile de noroc sau jocurile de noroc sunt organizate, sunt vândute tutun, droguri, alcool, produse ilegale sau arme, comisionul este plătit pentru înregistrarea în sisteme electronice (proiecte bancare);

16.2. să efectueze referințe directe din Google AdWords;

16.3. să efectueze referințe directe din alte surse de publicitate (reclame Facebook, Textads);

16.4. să folosească cuvântul Paysera sau un alt cuvânt de sondaj similar (de exemplu, cu erori de tastare, terminații suplimentare, sufixe etc.) ca un cuvânt cheie în Google AdWords și similare;

16.5. să folosească numele de domeniu Paysera. * ca un cuvânt cheie.

17. Afiliatul își asumă toată responsabilitatea pentru acțiunile sale atunci când trimite recomandări, garantează că acțiunile sale nu vor încălca legislația și își asumă răspunderea pentru toate pierderile care apar datorită conformității (sau neconformității) inadecvate cu legislația atunci când execută Program de afiliere. Paysera are dreptul de a refuza plata recompensei Afiliatului conform regulilor Programului de afiliere, în cazul în care Afiliatul încalcă legislația aplicabilă atunci când furnizează recomandări.

18. În cazul în care se constată că Afilatul nu respectă regulile, încalcă legislația aplicabilă, poate deteriora reputația companiei Paysera, înșelă sau încalcă interesele Paysera în orice alt mod în exercitarea regulilor programului de afiliere, Paysera are dreptul de a cerere a reziliere imediată a acțiunile Afiliatului, să înceteze plata recompensei Afiliatului în conformitate cu prezentele reguli și să solicite compensarea pierderilor suferite.

19. Paysera nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru cheltuielile sau pierderile Afiliatului suportate de Afiliat atunci când oferă recomandări conform prezentelor Reguli.

20. Afiliatul înțelege că prezentul Regulament nu creează nicio activitate, parteneriat sau relații de muncă în comun între Paysera și Afiliat. Nici o autoritate care să creeze datorii în numele Paysera nu este prezentată afiliatului.

21. Regulile pot fi modificate în conformitate cu Acordul General de servicii de plată.