Începând cu data de: 23 martie, 2020

Comercializarea de metale prețioase în sistemul Paysera*

Acord GeneralAcord General privind Serviciile de Plată.

Metale prețioase — Aur (XAU), Argint (XAG), și Platină (XPT). Metalele prețioase nu sunt bani electronici.

Aur Investițional (Aur) — lingouri de aur sau monede de aur (XAU) măsurate în uncii sau grame.

1. Acest supliment se aplică unui Client care deține un cont Paysera, și care a primit sau a achiziționat Metale Prețioase în sistem.

2. Atunci când utilizează acest serviciu, Clientul este supus tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în Acordul General și, în plus, la cele prevăzute în prezentul Supliment. Termenii folosiți în acest Supliment au semnificația lor dată în Acordul General.

3. Un client care deține un cont Paysera are posibilitatea să achiziționeze metale prețioase în contul Paysera contra baniilor electronici pe care îi are în Cont, la un preț stabilit de Paysera. Prețul Metalelor Prețioase este determinat de prețul stabilit prin schimbul de metale prețioase. Atunci când cumpără Metale Prețioase la prețul de piață, Clientul plătește imediat o taxă suplimentară la prețul pieței la momentul achiziției și, de obicei, 0% la momentul vânzării. După ce a plătit prețul, Clientul dobândește imediat proprietatea asupra unei cantități specifice de Metal Prețios.

4. Prețul premium (marja pentru costurile de producție și transport) pentru fiecare lingou sau monedă din metal prețios specific este afișat în sistem la https://www.paysera.com, și este plătibil numai dacă Clientul își exprimă dorința de a retrage fizic Metalul Prețios.

5. Clientul își asumă întreaga responsabilitate și riscul pentru tranzacțiile sale. Clientul confirmă că este conștient de fluctuația potențială a prețurilor metalelor prețioase și nu va face nicio plângere împotriva Paysera.

6. Paysera va avea dreptul de a refuza să emită Clientului Metal Prețios în formă fizică, în cazul în care Paysera și-a epuizat stocul de un anumit tip de metal, dar poate oferi în orice moment un alt produs care se află în acel depozit special în acel moment.

7. În cazul unei tranzacții de vânzare-cumpărare, contul Paysera al Clientului afișează valoarea și valoarea metalului prețios deținut de client în moneda principală a contului.

8. Clientul poate colecta Prețiosul Metal achiziționat în locațiile indicate pe site-ul Paysera (adresele) sau îl poate stoca în depozitul Paysera pentru o taxă lunară stabilită (taxe de stocare).

9. Clientul poate schimba Metalul Prețios cu alți Clienți Paysera, adică Clientul poate transfera în mod gratuit o parte sau întreaga valoare a Metalului Prețios deținut de către acesta, către un alt utilizator al sistemului Paysera, gratuit.

10. Clientul poate în orice moment să vândă în mod electronic Metale prețioase deținute de aceștia în sistemul Paysera, iar Paysera se angajează să achiziționeze Metale prețioase de la Client la prețul de piață în vigoare în acel moment, uneori cu o marjă în funcție de valută, și ora din ziua respectivă.

11. Orice litigiu cu privire la Metalele Prețioase, va fi soluționat prin negociere directă cu Paysera. Dacă litigiul nu poate fi rezolvat prin negociere directă, Clientul, dacă este o persoană fizică, va avea dreptul să se adreseze Autorității de Stat pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor din Republica Lituania sau cel mai apropiat Centru European pentru Consumatori. Dacă litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă sau prin alte mijloace nejudiciare de soluționare a litigiilor, disputa se soluționează în conformitate cu legislația Republicii Lituania la instanța competentă a Republicii Lituania de care aparține sediul Paysera.

* Oficiul de Active Lituanian a adăugat Paysera la lista entităților care se pot implica în activități investiționale cu aur și alte activități legate de metale prețioase și pietre prețioase (licență activă începând cu 1 ianuarie, 2020). Aceste activități sunt supravegheate de Oficiul de Active Lituanian.