Pdf
Înapoi la conținut

Termeni și condiții Program Bug Bounty

Programul Bug Bounty – programul pus în aplicare de Paysera, care se aplică persoanelor care au descoperit un bug de securitate la Paysera, l-au raportat la Paysera și sunt eligibile pentru o recompensă.

Participantul Programului Bug Bounty – o persoană care a descoperit o eroare în sistemul de securitate al Paysera, a raportat-o la Paysera și este eligibilă pentru o recompensă.

Bug – o eroare, defecțiune sau alte perturbări ale programelor sau sistemelor Paysera, care pot afecta Paysera sau orice alt sistem legat de Paysera, controlat sau administrat de Paysera.

Informații confidențiale – orice informație referitoare la Sistemul Paysera sau Clienții Paysera, obținută prin participarea sau intenția de a participa la Programul Bug Bounty.

Client – o persoană care a înregistrat și a creat un Cont în Sistemul Paysera.

Paysera – "Paysera LT", UAB, Societățile din grupul Paysera în funcție de țara de reședință a Clientului, precum și alte persoane juridice angajate de Paysera LT, UAB, în furnizarea de servicii și autorizate să opereze în numele Paysera LT, UAB.

Sistemul Paysera – o soluție software de pe paginile web ale Paysera, dezvoltată de Paysera și utilizată pentru furnizarea serviciilor Paysera.

Persoane sancționate, țări sancționate – persoanel sau țări supuse unor sancțiuni (restricții ale statului) de către Uniunea Europeană, Oficiul pentru controlul activelor străine (OFAC) din SUA sau alte organizații relevante.

1. Participantul la Programul Bug Bounty confirmă că a citit și este de acord cu Termenii și Condițiile Programului Bug Bounty.

2. Pentru a participa la Programul Bug Bounty, Participantul trebuie să respecte următoarele cerințe de eligibilitate:

2.1. Participantul la Programul Bug Bounty trebuie să aibă cel puțin 14 ani. Dacă participantul are cel puțin 14 ani, dar este considerat minor în locul de reședință, acesta trebuie să obțină consimțământul părinților sau tutorilor săi înainte de a fi înscris în Program. Paysera are dreptul să solicite Participantului să furnizeze consimțământul scris (de asemenea notarial) al reprezentanților Participantului (părinți sau tutori legali). În cazul în care Participantul nu va da acordul în scris în termenul stabilit, Paysera îi va înceta participarea la Program;

2.2. Participantul la Programul Bug Bounty trebuie să respecte legislația de reglementare.

3. În cazul în care Paysera stabilește că participantul la programul Bug Bounty a încălcat cel puțin unul dintre criteriile stabilite la paragraful 2, participantul va fi eliminat din programul Bug Bounty și nu va avea dreptul la o recompensă.

4. Participantul la Programul Bounty Bounty se obligă să adere la Cerințele de confidențialitate – toate informațiile obținute prin utilizarea, participarea sau intenția de a participa la Program aparțin Paysera și sunt considerate confidențiale. Paysera își rezervă dreptul de a iniția acțiuni în justiție pentru utilizarea sau divulgarea informațiilor referitoare la Program sau difuzarea în alt mod a acestor informații.

5. Participantul la Programul Bug Bounty utilizează numai propriile date în timpul participării la Program.

6. Participantului la Programul Bug Bounty îi este interzis să:

6.1. efectuarea de atacuri care pot dăuna sau pot influența în alt fel fiabilitatea sau integritatea datelor sau serviciilor Paysera;

6.2. folosirea metodelor de cercetare a erorilor care ar putea duce la agravarea serviciilor pentru Clienți;

6.3. obținerea sau folosirea datelor Clienților Paysera obținute prin participarea la Program;

6.4. acțiuni care ar permite Participantului Programului Bug Bounty sau oricărei alte persoane să acceseze, să stocheze, să șteargă sau să influențeze datele Paysera sau Clienții săi în alte moduri;

6.5. în alte moduri, provocând întreruperi ale Sistemului Paysera, perturbând activitatea Clienților Paysera în Sistem, exploatând un Bug în urmărirea beneficiilor proprii sau încălcând cerințele legale.

7. O recompensă pentru Participantul la Programul Bug Bounty este plătită proporțional cu gravitatea unui bug.

8. Doar Bug-urile recunoscute de Paysera sunt recompensate.

9. Se plătește o recompensă pentru un Bug care:

9.1.este descoperită pentru prima dată și nu a fost raportată sau cunoscută înainte;

9.2. este descoperită de la distanță sau oferă posibilitatea de a escalada sau de a obține noi privilegii în ceea ce privește sistemul Paysera sau poate provoca o scurgere de informații confidențiale a Paysera sau a Clienților săi.

10. O recompensă este plătită în monedă Euro.

11. Atunci când un Bug este raportat de două sau mai multe persoane în decurs de 24 de ore, o recompensă este împărțită între persoane.

12. O recompensă pentru raportarea unui Bug va fi transferată numai într-un cont Paysera identificat al Participantului.

13. La cererea Participantului la Programul Bug Bounty , recompensa poate fi donată Greenpeace, Crucii Roșii sau Caritas.

14. Participantul la Programul Bug Bounty este responsabil de plata tuturor impozitelor care pot fi aplicabile în țara sa de reședință, din recompensa plătită pentru participarea la Programul Bug Bounty. Dacă participantul la Programul Bug Bounty este cetățean al Republicii Lituania, o recompensă va fi plătită prin deducerea impozitelor înainte de efectuarea plății.

15. Participantul Programului Bug Bounty este de acord să furnizeze Paysera datele sale personale și de contact (numele, prenumele, numărul de identificare personală, cetățenia, adresa rezidenței, numărul contului bancar) pentru ca Paysera să plătească o recompensă pentru participarea sa la Programul Bug Bounty, în conformitate cu cerințele Paysera, și să efectueze alte acțiuni stabilite prin legislație.

16. Participantul este de acord cu faptul că Paysera va procesa datele furnizate pentru a plăti o recompensă pentru participarea la Program. Paysera asigură securitatea datelor obținute prin participarea acestuia la Programul Bug Bounty . Datele personale vor fi utilizate în măsura în care sunt necesare pentru a pune în aplicare prezenții Termeni și condiții. Datele cu caracter personal menționate la punctul 15 din Termeni și Condiții nu pot fi divulgate fără consimțământul Participantului, cu excepția cazurilor stabilite prin lege sau prin acești Termeni și Condiții.

17. Perioada de păstrare a datelor Participantului la Programul Bug Bounty este de 10 (zece) ani, cu excepția cazului în care actele juridice impun o perioadă mai lungă de păstrare. La expirarea perioadei de păstrare a datelor a Participantului, Paysera șterge datele.

18.Paysera are dreptul de a transfera autorităților publice informații despre Participant și activitățile sale, de exemplu, în scopuri fiscale, dacă această obligație este determinată de legislație.

19. Participantul Programului Bug Bounty care este o persoană sancționată sau cetățean al unei țări sancționate poate participa la Program, pe o bază rambursabilă, sau recompensa acestuia poate fi donată organizațiilor de caritate menționate la paragraful 13 al prezenților Termeni și Condiții.

20. Paysera își rezervă dreptul de a înceta programul Bug Bounty în orice moment. O completare integrală a acestor Termeni și Condiții pentru Programul Bug Bounty este Reguli de raportare a bugurilor furnizate pe site-ul Paysera.