Toate țările

LUXEMBURG 

Operatori:POST, Tango, Orange
Valuta: EUR 
Plățile din luna curentă sunt transferate în termen de 90 zile de la sfârșitul lunii.

Procentajul este dat din prețul SMS-ului fără TVA 

Preț SMS incl. TVA Preț SMS fără TVA Plată %
3,00 EUR 2,56 EUR 1,31 EUR 51,17 %