Operatori:Cyta-Vodafone, MTN 
Valuta:eur 
Plățile din luna curentă sunt transferate în termen de 90 zile de la sfârșitul lunii.

Procentajul este dat din prețul SMS-ului fără TVA 

Preț SMS incl.VAT Preț SMS excl. VAT Plată %
1,33 EUR 1,12 EUR 0,37 EUR 33,00 %
4,07 EUR 3,42 EUR 1,23 EUR 36,00 %